Vyberte stránku

O zdraví lidí z Rychvaldu se stará nový praktický lékař

RYCHVALD – Lidé z Rychvaldu a blízkého okolí se už několik dnů mohou registrovat u nového praktického lékaře. Ten svou ambulanci otevřel ve zdravotním středisku, které je dobře dostupné v centru města. Vedle běžných vyšetření mohou pacienti podstoupit například i EKG.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Já zdravím rychvalďáky tentokrát od zdravotního střediska. Všichni víme, že vlastně na konci roku nám došlo k výpadku jedné ordinace praktického lékaře a od 8. 3. nám vlastně funguje nová ordinace doktora Bogocze a přesnější informace on už vám asi podá pravděpodobně sám.“

David Bogocz (praktický lékař): „Založil jsem zde ordinaci praktického lékaře zcela novou. Přijímáme nové pacienty. Pro registraci pacientů je nutná jejich osobní návštěva. Kdy si s sebou přinesou platnou kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz a registrace proběhne vlastně podpisem daného pacienta. Zdravotní dokumentaci od předešlého lékaře si potom zajišťujeme už sami automaticky.“

Tato informace je důležitá pro pacienty, jejichž zdravotní dokumentace zůstala u původního lékaře nebo byla v mezidobí uložena na krajském úřadu. Vše při nové registraci zařídí nový lékař.

David Bogocz (praktický lékař): „Více informací se mohou pacienti dozvědět na našich webových stránkách nebo na telefonickém kontaktu.“

Pacientům mohou vyhovovat také odpolední ordinační hodiny. Ve středu mohou přijít až do 17 hodin. Mladý lékař reaguje také na současnou koronavirovou situaci a vychází vstříc pacientům s testováním a očkováním.

David Bogocz (praktický lékař): „V brzké době plánujeme i očkování proti covidové infekci, včetně testování antigenními testy.“

Video ze 14. zasedání ZM Rychvald

Vážení občané,

k dispozici je již video ze 14. zasedání Zastupitelstva města Rychvald.
Video můžete shlédnou v naší videogalerii https://rychvald.cz/14-zasedani-zastupitelstva-mesta-10-3-2021/ nebo přímo na YouTube https://youtu.be/dH1zYqdXvCQ.
Poprvé jste mohli toto zasedání shlédnout také online už v jeho průběhu.

Nově je video také zpracováno tak, že se v něm lze rychle a přehledně proklíkávat k jednotlivým bodům jednání.

Program:
00:00:00 ■ Zahájení a schválení programu jednání ZM
00:06:18 ■ 1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 14. zasedání Zastupitelstva města
00:07:54 ■ 2. Kontrola usnesení
00:08:40 ■ 3. Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
00:09:15 ■ 4. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města
00:09:50 ■ 5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
00:10:12 ■ 6. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2021 až 2025
00:11:14 ■ 7. Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2021
00:12:00 ■ 8. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 2. výzva, smlouva z 25. 9. 2017 (proplácené období 25.1.2020-24.7.2020)
00:12:52 ■ 9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva, smlouva z 29. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2020 (proplácené období 25. 7. 2020 – 22. 1. 2021)
00:13:46 ■ 10. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva, smlouva z 29. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2020 (proplácené období 25. 7. 2020 – 22. 1. 2021)
00:14:33 ■ 11. Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
00:15:48 ■ 12. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad 50.000 Kč pro rok 2021 z rozpočtu Města Rychvald
00:18:17 ■ 13. Žádost o uzavření splátkového kalendáře
00:20:54 ■ 14. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku Města Rychvald
00:22:00 ■ 15. Úplatný převod části pozemku p.č. 2622 v k.ú. Rychvald
00:24:05 ■ 16. Žádost paní Oleny Soltys o odkoupení části pozemku p.č. 2948/1 v k.ú. Rychvald
00:26:41 ■ 17. Nabídka k úplatnému převodu pozemku p.č. 602 v k.ú. Rychvald
00:28:27 ■ 18. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 6841/3 v k.ú. Rychvald
00:30:17 ■ 19. Žádost p. Pavla Petříka o odkoupení spoluvlastnického podílu k nemovité věci – ideální 3/56 k pozemku p.č. 2021/1 v k.ú. Rychvald
00:32:17 ■ 20. Žádost p. Jiřího Štencla o odkoupení pozemků p.č. 4142 a p.č. 4143 v k.ú. Rychvald
00:34:14 ■ 21. Nabídka k úplatnému převodu pozemku p.č. 6740/4 v k.ú. Rychvald
00:38:11 ■ 22. Diskuze
Václav Pavlík
místostarosta

PLATBY ZA ODPADY A PSY – ZMĚNA TERMÍNU

Vzhledem ke stávající covidové situaci se v letošním roce 2021, tak jako loni, posunuje termín splátek za psy a odpady na 30.9.2021.

Žádáme občany, aby počkali na složenky, které přijdou do schránek v průběhu dubna a zaplatili převodem z účtu. Na doručených složenkách budou uvedeny veškeré údaje pro platbu z účtu, tj. číslo účtu, variabilní symbol a částka.  Platby za odpady a psy posílejte na bankovní   účet  19-2728791/0100.

POZOR NA ČÍSLO ÚČTU A VARIABILNÍ SYMBOL!!!
Objevují se často případy, kdy není číslo účtu úplné a chybí předčíslí „19“. Je nutné, aby bylo uvedeno celé číslo bankovního účtu. Rovněž se, prosím, zaměřte na pečlivé opsání variabilního symbolu. Apelujeme na občany, aby minimalizovali návštěvu úřadu na nezbytně nutné záležitosti.

Děkujeme.

Daniela Pavlosková
Odbor stavební a životního prostředí

 

Týden otevřené výuky v ZUŠ

Pokud jste již přemýšleli, jak se naše škola a výuka proměnily za poslední rok, přijměte pozvání na akce pořádané v rámci Týdne otevřené výuky, který proběhne od 15.března. Tento tradiční týden, kdy žáci mohou pozvat do výuky své kamarády nebo rodinné příslušníky jsme se rozhodli uspořádat i za současných podmínek. Kromě návštěv v online hodinách připravujeme na 16.3. koncert rodičů s dětmi „Mámo, táto, hraj se mnou“, tentokrát ale jen pro účinkující. Pro veřejnost pak online živé vysílání s ukázkami výuky a prohlídkami školy ve dvou dnech 17. a 18. března. Přenosy budou vysílány oba dva dny vždy od 16:30 do 18:10, představí se zde hudební, výtvarný i literárně-dramatický obor, veřejnost může do vysílání vstupovat, účastnit se prezentací a diskutovat. Do živých událostí pro veřejnost budete moci vstoupit jednoduše přes odkazy na našich webových stránkách www.zusrychvald.cz (postačí internetový prohlížeč).

Vystupování žáků před publikem je nedílnou součástí vzdělávání v ZUŠ, proto již od ledna probíhají třídní předehrávky. Děti sice hrají doma, ale i tyto akce mají díky kreativitě jejich i jejich rodičů svou atmosféru. Vzniká tak příležitost vzít si sváteční oblečení, rodiče i prarodiče sedící v pozadí často tvoří nezbytné publikum. Po dobu, kdy bude platit zákaz přítomnosti žáků, budou koncerty probíhat online a budeme se snažit v této formě uskutečnit většinu našich tradičních akcí. Třídní předehrávky, stejně jako výuka, probíhají v prostředí MS Teams.

Radim Plšek
ředitel ZUŠ