Vyberte stránku

Před vysvědčením páťáci přečkali bouřkovou noc ve škole

RYCHVALD – Poslední den školního roku není jenom vysvědčení. Například v rychvaldské základní škole si páťáci udělali v úterý večírek s tím, že ve škole společně s učiteli v bouřkové noci přespali a rozloučili se tak se spolužáky, kteří už odcházejí na gymnázium.

Daniela Lindáková (třídní učitelka): „Protože spolu končíme, tak jsme se rozhodli, že budeme spát teda ve škole s těmi páťáky. Noc byla tedy velice náročná. Nejdříve dušná, pak přišla bouřka. Takže hrůza děs. Děti měly strach samozřejmě. Pak přišel chlad a samozřejmě v závěru nevyspání nakonec.“

Ve středu však už došlo i na to vysvědčení a bilancování školního roku.

Daniela Lindáková (třídní učitelka): „Distanční výuka versus nějaká prezenční výuka. Absolutně se to nedá srovnat. Distanční výuka je úplně něco jiného. Prezenční výuka rozhodně je lepší. Když ty děti jsou tady, když máme kontakt s těma dětma, je to strašně pro nás důležité. Máme zpětnou vazbu, která je pro nás ještě důležitější a myslím si, že i děti samy o sobě by raději chodily prezenčně do školy.“

Anetka Ježíšková (žákyně 5. B): “Jsem fakt radši o hodně ve škole a i na tom druhém stupni budu ráda ve škole než na distanční výuce, protože tu vidím aspoň všechny své kamarády a tak dále. Mám ráda i naši učitelku, takže je to tak lepší pro mě.“

Daniela Lindáková (třídní učitelka): „U některých žáků samozřejmě, kteří jsou samostatní a jsou schopni studovat, u těch starších žáků, tak si myslím, že tam ty známky nebo respektive ty vědomosti a znalosti zůstaly stejné, protože žáci se sami vzdělávali. U žáků, kteří zkrátka potřebují pomoc toho kantora toho učitele, tak tam se to hodně opravdu zhoršilo. Pokud teda nepomohli doma rodiče.“

Prázdninová výpůjční doba knihovny

Městská knihovna informuje o výpůjční době o prázdninách od 1. 7. – 31. 8. 2021:

Po:  9 – 12h   13 – 17h
Út:   9 – 12h   13 – 16h
St:   9 – 12h        –
Čt:      –           13 – 16h
Pá:   9 – 12h   13 – 15h

Tamara Tluštíková
knihovnice

Služby města Rychvald rekonstruovaly své sídlo

RYCHVALD – Mnohem přívětivější prostory má nyní sídlo společnosti Služby města Rychvald. Budova v Michálkovické ulici prošla v minulých týdnech rekonstrukcí. Zčásti byly náklady pokryty z rozpočtu města, zčásti z vlastních zdrojů městské firmy.

Lukáš Oprchalský (ANO), jednatel SMR: „Rekonstrukce trvala cca dva měsíce. Vyšla asi na zhruba 1 000 000 korun a jsme rádi, že jsme to stihli vcelku včas, protože teďko ty materiály v poslední době vyletěly tak obrovsky nahoru, že už bysme tu alokovanou částku asi nebyli schopni využít k té rekonstrukci. Byla by asi daleko vyšší, takže já myslím, že se to podařilo zavčasu, že ten efekt bude dobrý.“

Lidé přicházejí na Služby města Rychvald vyřizovat různé záležitosti. Nejčastěji souvisejí s pohřebištěm nebo si objednávají sečení trávy, dovoz sypkých materiálů a další služby. Nově už nebudou muset při návštěvě kanceláře vycházet schody. Přístup je nyní bezbariérový. Příjemnější pracovní prostředí budou mít v rekonstruované budově také zaměstnanci městské společnosti.

Lukáš Oprchalský (ANO), jednatel SMR: „My jsme rádi, že město investovalo do rekonstrukce části této budovy neboť ty prostory v patře, ve kterých jsme sídlili předtím byly zcela nevyhovující. Ta střecha, pod kterou jsme byli, je částečně zateplená. V létě tam bylo obrovské vedro, v zimě naopak zima, takže jsme rádi, že jsme se mohli přestěhovat do těch spodních prostor, které jsou nově zrekonstruované. I dispozičně byly navrženy tak, aby vyhovovaly. Já myslím, že toto ocení nejen zaměstnanci naši, ale zejména občané, kteří tady chodí vyřizovat záležitosti spojené se správou pohřebiště, ale také objednávat služby, které poskytujeme.“

Z nových kanceláří mají pracovníci kamerový dohled i nad děním ve sběrném dvoře.

Informace pro snoubence od 8.6.2021

Svatba – informace pro snoubence – svatební obřady od 08.06.2021

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

1/      do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až g);

2/    od 31 do 200 osob ve vnitřních prostorách, s povinností, aby osoby účastnící se obřadu:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

   1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

  3/     od 31 do 500 osob ve vnějších prostorách s povinností, aby osoby účastnící se obřadu splnily podmínky uvedené výše pod písmeny a) až g)

  Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě, apod. Podmínky uvedené pod písmeny a) až g) se nevztahují na děti mladší 6 let.

  Iveta Rozsívalová
  Odbor organizační, matrika