Vyberte stránku

Snížení DPH na vodu

Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.

Cena v Kč/m3

  • Voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH) 45,21 Kč (vč. 10% DPH)
  • Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH) 40,16 Kč (vč. 10% DPH)

Informace pro snoubence (obřady od 20.4.)

Informace ke konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020

Dle opatření Ministerstva zdravotnictví se zákaz volného pohybu osob nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad. Snoubenci v průběhu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, ostatní osoby účastnící se obřadu jsou povinny ochranný prostředek nosit. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně dva metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Do počtu 4 osob se započítává i tlumočník, účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech, ze strany úřadu se nemohou obřadu účastnit jiné osoby než oddávající a matrikářka (tedy např. ani hudebník).

Další informace k potřebným hygienickým opatřením před konáním sňatečného obřadu poskytne snoubencům a přítomným hostům matrikářka.

Iveta Rozsívalová, v.r.
matrikářka
rozsivalova@rychvald.cz
t.č. 596 543 040

Fungování MěÚ od 20.4.

S účinností ode dne 20. dubna 2020 přijal MěÚ Rychvald v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS COV-2 mimořádná opatření:

  • MěÚ Rychvald bude zpřístupněn pro občany v pondělí a středu od 8 – 11:30h a 12:30 – 17h. S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy prosíme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonní kontakt před osobním kontaktem
  • Předem telefonicky sjednat osobní návštěvu na úřadu k vyřízení své záležitosti
  • Při vstupu na úřad použít dezinfekci, která je umístěna za vstupními dveřmi
  • Z důvodu minimalizace pohybu obyvatel v budově MěÚ – přijímání žádostí na podatelnu v přízemí na recepci. U žádostí/podání, kde není třeba potvrzení přijetí, použít schránku umístěnou na budově MěÚ u zadních dveří MěÚ
  • Vzhledem k tomu, že koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, je nezbytné v co největší míře omezit přímý kontakt osob, dodržovat bezpečné odstupy, používat ochranné prostředky dýchacích cest a provádět pravidelnou desinfekci rukou či předmětů

Lubomír Klaput, v.r., tajemník

Změny v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem

Pro nárok na výplatu přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 se vychází z příjmů a u příspěvku na bydlení z příjmů a nákladů na bydlení, ze kterých byla určena výše dávky ke dni 31. března 2020.

Proto žadatelé o uvedené dávky, kteří pobírali dávku v období 1.1.2020-31.3.2020 nemusí žádat o prodloužení dávky, dávka jim bude automaticky prodloužena do 30.6.2020.

V případě nejasností jsou pracovníci Úřadu práce ČR připraveni poskytovat telefonické informace.

Obecné informace: Call centrum 800 779 990, internetové stránky ÚP ČR www.uradprace.cz