Vyberte stránku

V Rychvaldě finišuje rekonstrukce smuteční síně, nechybí ani dílo místního umělce

RYCHVALD – Město Rychvald bude mít zanedlouho celkově zrekonstruovanou smuteční síň. Po zajištění statiky a opravě střechy nyní probíhají dokončovací práce uvnitř objektu. Ve finále bude se zateplením opravena fasáda.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Stojíme před obřadní síni Rychvaldě je to už stavba, která velmi dlouho vyžadovala nějakou opravu, údržbu. Začala se prakticky dělat v loňském roce a někdy začátek února, máme slíbeno dokončení. Stavba se protáhla i prodražila z jednoho důvodu. Jakmile se začali dělat nějaké ty bourací či opravné práce, tak se přišlo na spoustu věcí, kdy vlastně by se téměř narušila statika. Takže se museli udělat velmi velmi vážné kroky, aby budova zůstala, jaká je. V další fázi, se přišlo na to, že teče střechou, přestože to nebylo vidět bylo velmi zatečeno. Střecha byla úplně špatná, takže další nějaké vícenáklady. Jedna z příčin, proč docházelo k takovým skoro narušení statiky je i to, že pravděpodobně stavba stojí na takovém velmi velmi špatně zpevněné podloží. V současné době je vlastně před dokončením. Fasáda se bude dělat až na jaře. To znamená až budou podmínky pro opravdu normální práci a bude se i zateplovat a dělat nová fasáda. Obřadní síň už bude opravdu důstojné místo pro rozloučení se zesnulými a bude opravena opravdu velmi dobře. Na co se mě lidé hodně ptají, je vlastně zařízení, které bude téměř úplně nové, budou velice nové a přístupné WC, což tady taky chybělo. A co mám poměrně radost, bude tam umístěno i takové bych řekl dílo umělecké, které dělal rychvaldský občan, pan Přemek Pastucha.“

Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.

Jana Sarganková
vedoucí organizačního odboru

Město Rychvald uspořádalo výlet na ledové sochy na Pustevny

Město Rychvald uspořádalo výlet na ledové sochy na Pustevny (22. ledna 2022)

Počasí a víkend láká k procházkám a výletům do přírody. Využili jsme tedy možnosti vyrazit na čerstvý vzduch a vydali se spatřit ledovou nádheru v beskydském středisku Pustevny. Letošní ročník akce zvané Ledové Pustevny měl hned dvě témata: Znamení zvěrokruhu a Vesmír.

Řezbáři použili přibližně 40 tun ledu, umístili sochy do dvou velkých stanů. Do jednoho umístili sochy všech dvanácti znamení zvěrokruhu a do druhého vykutali vesmírná plavidla, kde jsme spatřili chloubu letošního ročníku obří raketoplán, menší raketu i přistávací modul. Umělecký zážitek umocnilo speciální barevné osvětlení a světelné efekty. Však posuďte sami.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se výletu zúčastnili a tím podpořili tuto akci. Velké dík dále patří autobusové dopravě @rostislavstolicka Rychvald za bezpečnou a profesionální jízdu v tak náročných, horských podmínkách, které dnes byly.

Petra Kotková
referent OŠKS a VS

Rychvaldští bilancovali uplynulý rok a avizují letošní akce

RYCHVALD – Začátek roku je vhodnou příležitostí pro bilancování loňské činnosti a nastínění letošních plánů.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Já bych chtěl poprvé v tomto roce pozdravit všecky všecky občany Rychvaldu. Hlavně jim popřál do nového roku. Hodně štěstí, hodně pohody a hlavně teda hodně zdraví.“

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: „Já vzhledem k tomu, že se jedná o naše první setkání v novém roce, tak bych chtěl pozdravit všechny občany Rychvaldu. Popřát jim hodně zdraví do nového roku a doufám, že v tom následném období bude pokračovat to, v čem jsme se pustili vzhledem k zlepšení životního prostředí, jako jsou kotlíkové dotace a na konci loňského roku. Ucházíme se o dotace na domovní čistírny odpadních vod.“

Václav Pavlík (NEZÁVISLÍ), místostarosta Rychvaldu: „Také já se připojuji k přání všem obyvatelům města Rychvald. Přeji především pevné zdraví a také spokojenost s životem ve městě. V oblasti investic a připrav na ně jsme především zvládli na hřbitově vzniklo nové kolumbárium. Zrekonstruovali jsme prostory po dřívějším DDM na novou družinu pro děti. Také jsme zrekonstruovali prostory služeb města pro lepší komfort obyvatel, kteří tam chodí vyřizovat své záležitosti. Zpracovává se velká projektová dokumentace na investiční akce, kterými budou přístavba pavilonu základní školy a také nové sportovní haly. Mezi významné investiční akce konce roku patří také rekonstrukce smuteční síně, která bude v nejbližší době dokončena. V oblasti bydlení je tady velkým úspěchem to, že jsme dokončili důležitou změnu číslo 2 územního plánu. Také už se nám rozbíhají licitace městských bytů a už první zkušenosti jasně potvrdily, že to byl správný krok.“

Krátkodobé omezení provozu knihovny

Ve středu 26. 1. 2022 bude knihovna z provozních důvodů otevřena takto:

11 – 12h    13 – 14h

Děkujeme za pochopení

Tamara Tluštíková
knihovnice