Vyberte stránku

Rychvald si připomněl osvobození města

Rychvald dnes 30.04. 2022 odpoledne uctil památku obětí druhé světové války.

Vedení města, zástupci spolků a veřejnost položili květiny u památníku těch, jenž zahynuli v letech 1939-1945, a připomněli si tak 77. výročí osvobození Rychvaldu.

Nezapomínáme na naše padlé. Nesmíme zapomenout. Díky nim máme svoji identitu. Díky nim máme svobodu.

Lucie Stankušová

Informace k výkopovým pracím v centru města

AKTUALIZOVÁNO (28.4.2022):  Společnost CETIN a.s. se omlouvá za prodloužení termínu dokončení stavby z technických důvodů.

Město Rychvald uzavřelo se společností CETIN a.s., dne 1.12.2021 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby označené 11010-093372 FTTx0_T_KRVN_Rychvald_RYKAR1_UR.

Společnost CETIN a.s., hodlá na své náklady uložit do pozemků ve vlastnictví Města Rychvald optické kabely. Stavba řeší uložení optických kabelů, zatažených v trubkách a trubičkách HDPE pro vysokorychlostní internet a přípojky objektů viz příloha č. 1 Katastrální mapa, na pozemcích p.č. 1/1, p.č. 4/1, p.č. 63, p.č. 58/1, p.č. 59/1 a p.č. 67/1 všechny v k.ú. Rychvald.

Stavba byla zahájena v březnu letošního roku. Předpokládané ukončení stavby 15.4.2022.

Marcela Obadalová
úředník oddělení správy majetku
Odbor investic a správy majetku

Informace k podmínkám 4. výzvy kotlíkových dotací 

Vážení občané,

předáváme informaci obdrženou z MSK.

Všechny informace k dotacím naleznete na stránkách:
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

Přiložené soubory:
Postup výpočtu čistého příjmu
Zjednodušené podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací 

Jana Dostálová
Odbor stavební a životního prostředí

 

Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací (NETÝKÁ SE žadatelů z 3. výzvy ! ! ! )

chtěli bychom Vás informovat o změnách v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací, o kterých Ministerstvo pro Životní prostředí ČR (dále jen “MŽP”) rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním.

První změna se týká navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč.

Druhá změna se týká omezení podpory plynových kotlů a to následovně:

V případě, že již je nebo bude do 30.4.2022 výměna plynového kotle realizovaná, se nic nemění. Dotace bude proplacena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce). K žádosti bude předložen jako příloha doklad o uvedení kotle do provozu s datem do 30.4.2022.

V případě, že realizace výměny nebude možné do 30.4.2022 stihnout, bude nutné předložit s žádostí o dotaci, formou přílohy, závaznou objednávku instalace kotle vystavenou do 30.4.2022. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30.4.2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Žádost bude schválena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce).

V případě, že nebude výměna plynového kotle uskutečněná, ani závazně objednaná do 30.4.2022, nebude žádost o dotaci schválena.

(MSK)

Krásné velikonoční svátky

Přišel za mnou zajíček,
že má košík vajíček,
uši dlouhé jak jde čas
mám je rozdat mezi Vás.
Jedno vám já posílám,
štěstí, zdraví přeji Vám.

Příjemné velikonoční svátky přeje za vedení města

starosta Milan Starostka
a místostarostové Pavel Staněk a Václav Pavlík