Vyberte stránku

Hasiči mají „novou“ moderní stříkačku

Popis podvozku

V rámci rekonstrukce zadních náprav je na pneumatickém odpružení provedena výměna polohových ventilů a je změněno jejich umístění do bezpečnější polohy pro jízdu v terénu. Na obě zadní nápravy jsou namontovány příčné stabilizátory. Všechna kola včetně náhradního kola jsou osazena pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu s výrobním označením M+S“. Na podvozkové části je provedena úprava pro zvýšení brodivosti CAS na 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Držák náhradního kola je demontován a náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem. CAS vykazuje zvýšenou odolnosti proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, která nejsou chráněna podvozkovou částí.

Popis nástavby

Nová karosérie účelové nástavby je vyrobena z hliníkových profilů a designových laminátových prvků.
Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami, prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.
Nádrž na vodu a obě nádrže na pěnidlo jsou nahrazeny nádrží na hasivo, tvořenou nádrží na vodu o objemu 6.000 l a na pěnidlo o objemu 6 % objemu nádrže na vodu.
Čerpací jednotka CAS je vybavena novým požárním čerpadlem THZ 3000 se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 s vysokotlakou částí, která pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem 150 l.min-1. V pravé zadní skříni bylo zachováno původní zařízení prvotního zásahu.
Pochůzná plocha účelové nástavby je vybavena původní schránkou s víkem pro uložení rozměrného požárního příslušenství.

Rekonstrukce byla hrazena z finančních prostředků města Rychvald a také z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím MV ČR, GŘ HZS ČR.

Věříme, že nový zásahový vůz bude hlavně ozdobou přehlídek a soutěží a k likvidaci požárů bude potřebný co nejméně. Avšak pokud nastanou, přejeme jen úspěšné a bezúrazové zásahy.

Czech POINT

czechpoint-logo CZECH POINT ( Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Dne 1.2.2008 zahájil svou činnost v Rychvaldě, budova Městského úřadu, odbor školství, kultury,sportu a vnitřní správy, přízemí, kanc. č. 001.

 

Projekt CzechPoint slouží í poskytování ověřených výpisů z centrálních registrů:

Dále je možné prostřednictvím systém CzechPoint:

 

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím než půjdete na pracoviště Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu nebo nemovitosti, ke kterým chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Lhůta pro vydání všech uvedených výpisů z centrálních registrů je na počkání.

Výpis z Katastru nemovitostí

 • Co dostanete: úplný výpis Listu vlastnictví
 • Co potřebujete vědět:
  • název katastrálního území, číslo parcely, jedná-li se o pozemek
  • stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu
  • nebo číslo Listu vlastnictví
  • průkaz totožnosti není potřeba
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z Obchodního rejstříku

 • Co dostanete: úplný výpis z Obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) obchodní organizace. Průkaz totožnosti není potřeba.
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze Živnostenského rejstříku

 • Co dostanete: úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo) obchodní organizace. Průkaz totožnosti není potřeba.
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku; 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z Rejstříku trestů

 • Co dostanete: úplný výpis z Rejstříku trestů
 • Komu lze výpis vydat:
  • osobě, které se výpis týká, a to na základě platného dokladu totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas)
  • zmocněncům – na základě ověřené plné moci
  • cizincům, kteří mají přidělené rodné číslo a platný doklad totožnosti
 • Kolik to bude stát: 100,- Kč

Podání živnostenskému úřadu

 • ohlášení živnosti 1.050,- Kč
 • ohlášení další živnosti 550,- Kč
 • přijetí žádosti o koncesi 1.050,- Kč
 • přijetí další žádosti o koncesi 550,- Kč
 • změna rozhodnutí o udělení koncese 550,- Kč
 • vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 550,- Kč

Podání lze učinit v listinné nebo elektronické podobě. Kontaktní místo veřejné správy doručí přijaté podání živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud podatel živnostenský úřad nezvolí, bude podání doručeno živnostenskému úřadu dle místa podání. Podatel je povinen prokazovat totožnost předložením platného dokladu – občanského průkazu, cestovního.

Podání v elektronické podobě: Na portálu hospodářské komory vyplňte formulář a odešlete na zpracování do systému Czech POINT. Portál vygeneruje identifikační tiket s číslem – to si poznamenejte. Na kontaktním místě Czech POINT při podání do RžP toto číslo sdělíte. Vámi předem vyplněna data budou automaticky nahrána do formuláře kontaktního místa Czech POINT. Poté budou data v elektronické formě zaslána do informačního systému RžP a v listinné podobě doručena na zvolený Živnostenský úřad.

Podání v listinné podobě: Na portále hospodářské komory vyplňte formulář a vytiskněte jej. Na místě Czech POINT předložíte vyplněný formulář, který bude v listinné podobě doručen na zvolený Živnostenský úřad.

Výpis bodového hodnocení osoby

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Vydat výpis lze pouze osobě, které se výpis týká , a to na základě platného dokladu totožnosti – občanského průkazu, cestovního pasu.

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ nebo obchodního názvu subjektu.

Modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství MŽP

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Kontaktní místa Czech POINT autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.