Vyberte stránku

Zájemci mohou stále žádat o kotlíkové dotace

Další kotlíková výzva, ve které bylo pro Moravskoslezský kraj alokováno 900 milionů korun z Ministerstva životního prostředí, odstartovala letos 5. září.

Během první hodiny přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů brzy zvolnil: k 15. 9. bylo podáno celkem 5602 žádostí v objemu 579, 5 milionu korun.

„Lidé začali hned v prvním dnu osobně přinášet a zasílat poštou potřebné dokumenty, i když lhůta pro jejich doložení je deset pracovních dnů po podání žádosti. V současné době máme doručeno 4 757 listinných žádostí, z nichž mírně převažuje osobní podání nad zasláním poštou,“ sdělila Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí a zemědělství.

Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat na adrese https://kotliky.msk.cz/do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu.

„Elektronický příjem žádostí i listinných verzí probíhají celou dobu naprosto bez problémů. Vyhodnocování žádostí a jejich předkládání ke schválení radě probíhá podle pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém odeslání. První skupina žadatelů bude schválena na radě kraje 26. září,“ sdělil Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj a cestovní ruch. „O schválení žádosti budou žadatelé informování vždy e-mailem, poté budou připraveny k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail a žadatelé obdrží také upozorňovací SMS zprávu na své telefonní číslo,“ dodává náměstek Jan Krkoška.

Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7,5 tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkových dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.

Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního počtu zaregistrovaných žádostí jsou zveřejňovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (každý pracovní den v úředních hodinách krajského úřadu).

Počet zaregistrovaných žádostí dle ORP:

1. Ostrava 719
2. Frýdek-Místek 653
3. Opava 482
4. Třinec 410
5. Jablunkov 379
6. Hlučín 369
7. Krnov 250
8. Kopřivnice 239
9. Kravaře 216
10. Nový Jičín 211
11. Frýdlant nad Ostravicí 205
12. Bohumín 197
13. Havířov 184
14. Orlová 172
15. Bruntál 171
16. Karviná 165
17. Bílovec 133
18. Odry 108
19. Frenštát pod Radhoštěm 101
20. Vítkov 95
21. Český Těšín 82
22. Rýmařov 61
  CELKEM 5 602

Města s největším počtem žádostí:

 

1. Ostrava 432
2. Třinec 178
3. Opava 142
4. Frýdek-Místek 117
5. Orlová 99

Vývoj celkového počtu žádostí:

út 5. 9. 1. minuta – 2 600

út 5. 9 1. hodina – 5 100

st 6. 9. – 5 250

čt 7. 9. – 5 340

pá 8. 9 – 5 390

po 11. 9. – 5 460

út 12. 9. – 5 507

st 13. 9. – 5 543

čt. 14. 9.5573

pá 15. 9. – 5 602 

Veřejná výzva OISM

Vedoucí úřadu Města Rychvald vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa.

Více informací v článku.

 • Zaměstnavatel: Město Rychvald se sídlem Orlovská 678, Rychvald
 • Druh práce: příprava a realizace veřejných zakázek na opravy a investic v majetku města Rychvald
 • Místo výkonu práce: Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, Rychvald
 • Platové zařazení: 9. platová třída podle délky praxe v souladu s Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost dle § 4, odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v úplném znění

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajišťování oprav a technického zhodnocení bytového i nebytového fondu v majetku města Rychvald
 • komplexní příprava a zajištění projektových dokumentací v souladu s požadavky
 • příprava a zajištění realizace zakázek v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřními předpisy města
 • příprava podkladů k žádostem o dotaci, spolupráce s firmami zajišťujícími administrativu spojenou s dotacemi, vyhledávání možností poskytnutí dotací pro město, apod.
 • administrativa spojená s požadavky poskytovatelů dotací, povahou zakázek, zaúčtováním faktur zakázek, aj.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • vzdělání stavebního směru, min. středoškolské ukončené maturitní zkouškou
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Office, práce s Internetem)
 • dobrá znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v úplném znění
 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v úplném znění, č. 13/2007 Sb., o pozemních komunikacích v úplném znění,
 • praxe min. 5 let v oboru stavebnictví nebo státní správy na pozici pracovníka oprav, údržby a investic při správě nemovitého majetku v samosprávě nebo na pozici projektového manažera stavebních zakázek (oprav a investic) v soukromém sektoru, či obdobném pracovním zařazení odpovídajícímu povaze požadavku na uvedenou pozici
 • dobrá orientace ve stavební projektové dokumentaci a stavebních rozpočtech
 • příjemné vystupování, samostatnost, pečlivost, komunikativní dovednosti, loajalita, kladný vztah k veřejnosti
 • ochota přizpůsobit svou pracovní dobu individuálním potřebám vyplývajícím z pracovní pozice a potřebám zaměstnavatele
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu na území ČR
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • životopis včetně profesního životopisu se zaměřením na popis vykonávaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno předběžně doložit čestné prohlášení)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Místo podání přihlášky:       Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald

Způsob podání:                     písemnou přihlášku zájemce odevzdá osobně na podatelně MěÚ v Rychvaldě nebo zašle na výše uvedenou adresu poštou

Lhůta k podání přihlášky:    20.10.2017 do 11,30 hod

Bližší informace:                    Ing. Radek Běhal, tel. 596543039, e-mail behal@rychvald.cz