Vyberte stránku

FÚ k dani z nemovitých věcí

V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí, často přitom řeší své problémy s přiznáním osobně na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Z důvodu zamezení dalšímu šíření onemocnění COVID-19 však nebude v lednu 2021 možné osobní projednání těchto daňových záležitostí na finančním úřadě ani jeho územních pracovištích (jako tomu bylo v minulých letech). Občané přesto o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc s problémy při  vyplnění přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet telefonicky, e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém územním pracovišti. Speciální telefonické informační linky, zřízené na každém územním pracovišti, zajistí všem tazatelům odpovědi na položené otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy občanů a firem budou na zřízených infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní všech územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech denně od 4. ledna 2021 .

Finanční úřad proto zveřejňuje čísla speciálních informačních linek, kam mohou občané i firmy volat od 4. ledna 2021 své dotazy ohledně problematiky daně z nemovitých věcí takto: v pondělí a ve středu (od 8:00 -16:30 hodin), v úterý a čtvrtek (od 8:00 – 14:30 hodin) a v pátek (od 8:00 – 13:30 hodin).

 

Územní pracoviště finančního úřadu E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti k dani z nemovitých věcí Telefonické linky pro příjem dotazů veřejnosti k dani z nemovitých věcí
ÚP Ostrava I, Jurečkova 940/2, Ostrava podatelna3201@fs.mfcr.cz

596 150 111,

596 150 360

ÚP Ostrava II, Horní 1619/63, Ostrava Hrabůvka podatelna3202@fs.mfcr.cz 596 705 304
ÚP Ostrava III, Opavská 6177/74A, Ostrava – Poruba podatelna3203@fs.mfcr.cz

596 905 360,

596 905 322

ÚP v Opavě podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 390,

553 681 391

Úp v Hlučíně podatelna3211@fs.mfcr.cz 595 021 365
ÚP v Bruntále podatelna3205@fs.mfcr.cz 554 792 111
Úp v Krnově podatelna3214@fs.mfcr.cz 554 695 111
ÚP v Novém Jičíně podatelna3215@fs.mfcr.cz

556 788 360,

556 788 341

ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 360
ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 311
ÚP v Třinci podatelna3218@fs.mfcr.cz 558 382 367
ÚP v Karviné podatelna3212@fs.mfcr.cz

596 304 600,

596 304 111

ÚP v Havířově podatelna3210@fs.mfcr.cz

596 495 111,

596 495 309

finanční úřad

Na Jízdárně 3162/3, Ostrava

podatelna3200@fs.mfcr.cz 596 651 111

K problematice dále uvádíme:

V pondělí 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2021 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2020 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2021.

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni  1. 1. 2021 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2020 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2021 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2020. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.

V roce 2020 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize údajů katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2021.

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2021 využilo možnosti stanovit místní koeficient 52 obcí v Moravskoslezském kraji.

Celkem 37 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 7 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Roudná pod Pradědem, Nošovice, Malenovice, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami na stránkách www.financnisprava.cz.

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.

Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.czDílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.

Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je splatná do konce května 2021.

Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.

Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 2021, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.

Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.

Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro placení daní v hotovosti na územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací je výhledově nutno počítat také v dalších měsících.

V Ostravě dne 18. 12. 2020

Ing. Petra Homolová                                                          

tisková mluvčí finančního úřadu

Školáci dostali od města roušky s náhradními filtry

RYCHVALD – Na poslední školní dny tohoto kalendářního roku a také na dobu nadcházejících vánočních prázdnin dostali školáci z Rychvaldu praktický dárek od radnice.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Dobrý den Rychvalde, tentokrát opět ze základní školy. Rozhodli jsme se jako město dát dětem takový vánoční dárek. Bohužel v této nezvyklé době je to dárek v podobě roušek. Jsou to třívrstvé roušky s pěti filtry, takže jsou víceméně velice velice využitelné. Vzhledem k tomu, že je to dětem, tak jsme zvolili roušky s nějakými motivy. Pro ty nejmenší je to takováto rouška se Simpsnama, pak je lentilková rouška. Potom je zvířátková rouška. A pro ty nejstarší z devátých tříd máme roušku počítačovou, aby nezapomněli na tu klávesnici.“

Školáci si roušky s vyměnitelnými filtry okamžitě rozebrali a dostalo se i na jejich spolužáky, kteří právě ve škole nebyly.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Já doufám, že se jednak budou dětem líbit, bohužel je nosit musí a doufejme, že je budou potřebovat co nejkratší dobu, to jim všem přeju.“

Praktický dárek pro každodenní povinné využívání, který alespoň částečně zmírní výdaje rodin na nutné ochranné pomůcky, ocenila také škola.

Daniel Cigánek (ředitel ZŠ Rychvald): „Spolupráce s městem je dlouhodobě dobrá, toho my si považujeme. Moc děkujeme za roušky, které jsme dostali. Navíc v době, kdy opravdu mají využití, protože děti musí mít každý den na sobě celý den. A obávám se, že jim dlouho ještě na těch nosech a na těch ústech ty roušky vydrží. Takže čím více roušek v dnešní době, tím opravdu pro ty žáky je to lépe.“

Rozvoz kalendářů ukončen

Milí spoluobčané,

rozvoz kalendářů 2021 byl již definitivně ukončen.

MěÚ Rychvald, Odbor ŠKS a VS