Vyberte stránku

Životní prostředí

Informace k problematice životního prostředí získáte na tel. č. 596 543 049

Nakládání s tuhým komunálním odpadem

Sběr a svoz komunálního odpadu pro město Rychvald zajišťuje firma FCC. Na katastru města jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad – plasty, sklo, papír. Dále budou 2x během letošního roku přistavěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Kromě toho mohou občané využívat k odkládání objemového odpadu z domácností, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu, zeleného odpadu a stavební suti do 1 m3 sběrný dvůr, který se nachází na ulici Rybničná.

Poplatek zůstává ve stejné výši tj.na osobu a rok 492,- Kč. Termín pro úhradu poplatku je v letošním roce výjimečně posunut do 30.9.2020. 

Od roku 2020 jsou nálepky na popelnice zrušeny.

Kontakt – telefon 596 543 046, e-mail: pavloskova@rychvald.cz

Sběrný dvůr

Upozorňujeme občany, že ve sběrném dvoře je od 1. února 2008 v provozu systém zpětného odběru elektroodpadu. Pro kolektivní systémy Asekol,s.r.o., Ekolamp, s.r.o., a Elektrowin, a.s., budou od občanů přijímána např. tato zařízení :

 • Ekolamp, s.r.o. – trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky.
 • Asekol, s.r.o. – PC monitory, televizory, malé spotřebiče – osobní počítače, laptopy, notebooky, elektronické diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické a elektronické psací stroje, kapesní a stolní kalkulačky, radiobudíky, radiotelefony, videokamery, videorekordéry, elektrické vláčky a soupravy závodních autíček, ruční ovladače videoher, videohry počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd. sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi, výherní mincovní automaty, digitální teploměry a tlakoměry.
 • Elektrowin, a.s. – chladničky, mrazničky a jejich kombinace, ostatní velká zařízení používaná ke chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení, pračky , sušičky, myčky nádobí, sporáky, pečící zařízení, plotny, mikrovlné trouby, ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektronická topidla, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, vysavače, čistící stroje na koberce,žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, fény atd.

Vzhledem k obsáhlosti druhů přijímaných elektroodpadů jsou jejich seznamy zveřejněny v areálu sběrného místa a rovněž je možno si přijímaný druh elektroodpadu ověřit na sběrném místě telefonicky – tel.: 603 577 767.

 

Provozní doba sběrného dvora

Pondělí 10.00 – 17.00 hod
Úterý Zavřeno
Středa 10.00 – 17.00 hod
Čtvrtek Zavřeno
Pátek 10.00 – 17.00 hod
Sobota 08.00 – 14.00 hod
Neděle

Zavřeno

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech státních svátků je zavřeno.

1.12.2012 je v areálu ukončen výkup druhotných surovin.

V rámci zpětného odběru byla od 1. 8. 2010 zřízena v našem městě dvě nová sběrná místa pro odevzdání použitých úsporných zářivek do délky 40 cm a úsporných žárovek. Sběrná místa jsou ve vestibulu budovy městského úřadu a ve vestibulu budovy kulturního domu.

Kontejner na textil

Je umístěn na ulici U Pošty poblíž budovy Esam (domácí potřeby). Vlastníkem kontejneru je sociální organizace Diakonie Broumov. O činnosti této organizace se můžete blíže informovat na stránkách www.diakoniebroumov.cz.

Co můžete vložit do kontejneru:

 • veškeré ošacení
 • obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
 • bytový textil
 • přikrývky a polštáře (i peří)
 • hračky
 • knihy

Kontejner pro odložení použitého oblečení je rovněž umístěn v areálu sběrného dvora na ulici Rybničné. 

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad v roce 2020

16. – 17. května,  26. – 27. září  na těchto stanovištích:

 1. na rozhraní ulic Myslivecká a Třešňová – travnatá plocha poblíž mostku na ulici Třešňové
 2. ulice Michálkovická – zastávka „Návrší“ – na rohu pole naproti kontejnerům na tříděný odpad
 3. ulice Sportovní – u mostu za TJ Slavoj – vedle kontejnerů na tříděný odpad
 4. křižovatka ulic Průjezdní a Jižní, poblíž č.p. 722, pozemek s vysokým napětím a lípami.
 5. ulice Eldorádo – před čp. 1009 – na okraji lesa
 6. ulice Revoluční – pod čp. 507 – na pozemku u příjezdu k domu čp. 385
 7. ulice Revoluční – park naproti restaurace „U Mikešů“ čp. 591 – vedle kontejnerů na tříděný odpad,- 2 kontejnery
 8. Stará kolonie – ul. Hornická u čp. 423 – na travnatém pozemku
 9. Finské domky – u čp. 1206 – na travnatém pozemku pod čp. 1206
 10. ulice Petřvaldská poblíž čp. 1785 – u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
 11. ulice Eldorádo naproti č.p. 1246 na travnatém prostranství poblíž lesa
 12. u restaurace Dallas, č.p. 540, naproti restaurace

23. – 24. května , 10. – 11. října na těchto stanovištích:

 1. ulice Porubská naproti čp. 351 – na poli vedle domu čp. 622
 2. ulice Lutyňská naproti čp. 318 – na poli naproti čp. 318 nebo vedle čp. 318
 3. ulice Stromořadí naproti čp. 1367 – odstavná plocha naproti domu 1367
 4. ulice Lutyňská – před prodejnou potravin čp. 1576 – na poli vedle kontejnerů na tříděný odpad
 5. ulice Jarošovická – naproti čp. 118 – na poli
 6. ulice Mírová – naproti školní jídelny – na parkovišti
 7. ulice Bohumínská – parkoviště u restaurace O.K. Mžik – na parkovišti
 8. ulice Husitská u čp. 700 – buď vedle, nebo naproti v odstavném pruhu podél ulice
 9. ulice Orlovská – u kovářství GO-GO – na zpevněné ploše před kovářstvím,
 10. ulice Orlovská – parkoviště u prodejny potravin a pekárny Rychvald
 11. ulice Odbojová naproti čp. 1313 – na okraji pole
 12. ulice Orlovská – asfaltová plocha vedle kostela

Do těchto kontejnerů patří tento odpad: starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, WC mísy, boilery, elektrošrot, matrace, vany, dřezy apod. 

Termíny svozu biologického odpadu 2021

V letošním roce 2021 bude svoz bioodpadu začínat v termínu 30.-31. března a bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech až do prosince letošního roku.

Ing. Daniela Pavlosková
úředník odboru stavebního a životního prostředí

Separovaný sběr jedlých olejů

Od 5. Dubna 2018 jsme zavedli v Rychvaldě sběr použitých jedlých olejů na 5. stanovištích. V květnu roku 2020 bylo přidáno dalších 5 stanovišť:

 • u parčíku u restaurace Jurášek
 • u ZŠ na Václavu
 • na ul. Michálkovická u transformátoru
 • za restaurací U sester
 • na ulici Středové (1 ks v horní části, 1 ks v dolní části)
 • na ulici Sokolské (u prodejny Hruška)
 • v Senior Parku
 • na ulici Petřvaldské (v místě křížení s Pionýrskou)
 • na ulici Orlovské (v místě křížení s Porubskou)

Žádáme všechny občany, aby do nádob odkládali pouze odpadní jedlé oleje a tuky přesně v souladu s nalepenou etiketou.  Důrazně upozorňujeme občany, aby oleje nebyly do nádob vlévány volně bez obalu. Do nádob rozhodně nepatří jiné odpady, než použité jedlé oleje a tuky z domácností  v plastových uzavíratelných lahvích.

Sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky nejsou žádné odpadkové koše a rozhodně do nich nepatří žádný jiný odpad, který se bohužel v nádobách najde.

Svoz je zajišťován jednou měsíčně.

Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad – papír, sklo a plasty

Vývoz:

 • Papír: vždy v sudé týdny ve středu
 • Plast: každý týden cca 20 ks, jednou za 14 dní všechny
 • Sklo: 1x měsíčně
 • Velkoobjemový kontejner: 2x ročně

Na území Rychvald jsou rozmístěny kontejnery na separovaný odpad v těchto místech (aktualizováno 22.3.2016):

Plast
Ul. Záblatská u rozcestí
2
Ul. Záblatská u čp. 1569
2
Ul. Husitská u čp. 1854
2
Ul. Bohumínská O.K.Mžik
2
Ul. Severní u čp. 1262
1
Ul. Lutyňská – panelovka
2
Ul. Vyhonkovec u čp. 703
1
Ul. Zahradní u čp. 707
2
Ul. Michálkovická – Trafo
1
Ul. Polní u čp. 341
1
Ul. U Skučáku u čp. 151
2
Ul. Lutyňská u Oázy
1
Ul. Lutyňská u čp. 2002
2
Ul. Na Dvorku u čp. 1219
1
Ul. Šachetní u kovářství Go-Go
1
Ul. Odbojová u čp. 1313
1
Ul. Okrajová
1
Ul. Jarošovická u čp. 701
2
Ul. Jarošovická u čp. 118
1
Ul. Porubská u čp. 1245
1
Ul. Porubská u transformátoru
2
Ul. Orlovská u TJ Baník
2
Ul. Petřvaldská – ZŠ
2
Ul. Spojovací u čp. 653
2
Ul. Hornická u čp. 422
1
Ul. Hornická u čp. 1119
1
Ul. Revoluční u čp. 782
1
Ul. Revoluční u čp. 1326
1
Ul. Revoluční – park Jurášek
2
Ul. Revoluční – DPS
1
Ul. Větrná – zahrádky
1
Ul. 1. Máje – Lípová
1
Ul. Michálkovická – Návrší
2
Ul. Michálkovická – pneuservis
3
Ul. Michálkovická u čp. 52
2
Ul. Eldorádo u čp. 1754
1
Ul. Eldorádo u čp. 1740
1
Ul. Kosmá u čp. 1870
1
Ul. Průjezdní u čp. 779
3
Ul. Na Konci u čp. 1698
Ul. Třešňová – Zemědělská
1
Ul. Sportovní – TJ Slavoj
4
Ul. Na Fojtství – Sokolovna
1
Ul. Rybničná – sběrný dvůr
5
Ul. Mírová – u MěÚ
2
Ul. Mírová – kulturní dům
1
Ul. Sokolská – Hruška
2
Ul. Mírová – MŠ
1
Ul. Školní – u ZŠ
1
Ul. Mírová – hřiště ZŠ
2
Ul. Středová – u čp. 1515
1
Ul. Středová – u čp. 1512
1
Ul. Středová – u čp. 1509
1
Ul. Bohumínská – Jiřinka
2
Ul. Středová u čp. 1506
Ul. Středová u čp. 1526
1
Ul. Středová u čp. 1503
1
Ul. Středová u čp. 1530
Ul. Revoluční u čp. 800
1
Ul. Michálkovická – bytovka čp. 1558
1
Ul. Březová
1
Ul. Na Výsluní
1
Sklo
Ul. Záblatská u rozcestí
Ul. Záblatská u čp. 1569
Ul. Husitská u čp. 1854
1
Ul. Bohumínská O.K.Mžik
1
Ul. Severní u čp. 1262
Ul. Lutyňská – panelovka
1
Ul. Vyhonkovec u čp. 703
1
Ul. Zahradní u čp. 707
1
Ul. Michálkovická – Trafo
Ul. Polní u čp. 341
Ul. U Skučáku u čp. 151
1
Ul. Lutyňská u Oázy
1
Ul. Lutyňská u čp. 2002
1
Ul. Na Dvorku u čp. 1219
1
Ul. Šachetní u kovářství Go-Go
1
Ul. Odbojová u čp. 1313
Ul. Okrajová
Ul. Jarošovická u čp. 701
1
Ul. Jarošovická u čp. 118
Ul. Porubská u čp. 1245
Ul. Porubská u transformátoru
2
Ul. Orlovská u TJ Baník
1
Ul. Petřvaldská – ZŠ
1
Ul. Spojovací u čp. 653
Ul. Hornická u čp. 422
Ul. Hornická u čp. 1119
Ul. Revoluční u čp. 782
Ul. Revoluční u čp. 1326
Ul. Revoluční – park Jurášek
1
Ul. Revoluční – DPS
1
Ul. Větrná – zahrádky
Ul. 1. Máje – Lípová
Ul. Michálkovická – Návrší
1
Ul. Michálkovická – pneuservis
1
Ul. Michálkovická u čp. 52
1
Ul. Eldorádo u čp. 1754
Ul. Eldorádo u čp. 1740
1
Ul. Kosmá u čp. 1870
Ul. Průjezdní u čp. 779
1
Ul. Na Konci u čp. 1698
1
Ul. Třešňová – Zemědělská
Ul. Sportovní – TJ Slavoj
3
Ul. Na Fojtství – Sokolovna
1
Ul. Rybničná – sběrný dvůr
3
Ul. Mírová – u MěÚ
Ul. Mírová – kulturní dům
1
Ul. Sokolská – Hruška
1
Ul. Mírová – MŠ
Ul. Školní – u ZŠ
1
Ul. Mírová – hřiště ZŠ
1
Ul. Středová – u čp. 1515
1
Ul. Středová – u čp. 1512
Ul. Středová – u čp. 1509
Ul. Bohumínská – Jiřinka
Ul. Středová u čp. 1506
1
Ul. Středová u čp. 1526
Ul. Středová u čp. 1503
Ul. Středová u čp. 1530
Ul. Revoluční u čp. 800
Ul. Michálkovická – bytovka čp. 1558
Ul. Březová
Ul. Na Výsluní
Papír
Ul. Záblatská u rozcestí
Ul. Záblatská u čp. 1569
Ul. Husitská u čp. 1854
1
Ul. Bohumínská O.K.Mžik
1
Ul. Severní u čp. 1262
Ul. Lutyňská – panelovka
1
Ul. Vyhonkovec u čp. 703
1
Ul. Zahradní u čp. 707
1
Ul. Michálkovická – Trafo
Ul. Polní u čp. 341
1
Ul. U Skučáku u čp. 151
1
Ul. Lutyňská u Oázy
1
Ul. Lutyňská u čp. 2002
1
Ul. Na Dvorku u čp. 1219
1
Ul. Šachetní u kovářství Go-Go
Ul. Odbojová u čp. 1313
Ul. Okrajová
1
Ul. Jarošovická u čp. 701
Ul. Jarošovická u čp. 118
Ul. Porubská u čp. 1245
Ul. Porubská u transformátoru
1
Ul. Orlovská u TJ Baník
1
Ul. Petřvaldská – ZŠ
2
Ul. Spojovací u čp. 653
Ul. Hornická u čp. 422
1
Ul. Hornická u čp. 1119
1
Ul. Revoluční u čp. 782
Ul. Revoluční u čp. 1326
Ul. Revoluční – park Jurášek
Ul. Revoluční – DPS
1
Ul. Větrná – zahrádky
Ul. 1. Máje – Lípová
Ul. Michálkovická – Návrší
1
Ul. Michálkovická – pneuservis
Ul. Michálkovická u čp. 52
1
Ul. Eldorádo u čp. 1754
Ul. Eldorádo u čp. 1740
1
Ul. Kosmá u čp. 1870
Ul. Průjezdní u čp. 779
2
Ul. Na Konci u čp. 1698
Ul. Třešňová – Zemědělská
Ul. Sportovní – TJ Slavoj
2
Ul. Na Fojtství – Sokolovna
Ul. Rybničná – sběrný dvůr
Ul. Mírová – u MěÚ
1
Ul. Mírová – kulturní dům
Ul. Sokolská – Hruška
2
Ul. Mírová – MŠ
1
Ul. Školní – u ZŠ
2
Ul. Mírová – hřiště ZŠ
1
Ul. Středová – u čp. 1515
Ul. Středová – u čp. 1512
Ul. Středová – u čp. 1509
Ul. Bohumínská – Jiřinka
2
Ul. Středová u čp. 1506
1
Ul. Středová u čp. 1526
Ul. Středová u čp. 1503
Ul. Středová u čp. 1530
1
Ul. Revoluční u čp. 800
Ul. Michálkovická – bytovka čp. 1558
1
Ul. Březová
1
Ul. Na Výsluní
1