Vyberte stránku

Životní prostředí

Informace k problematice životního prostředí získáte na tel. č. 596 543 049

Nakládání s tuhým komunálním odpadem

Sběr a svoz komunálního odpadu pro město Rychvald zajišťuje firma FCC. Na katastru města jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad – plasty, sklo, papír.  Kromě toho mohou občané využívat k odkládání objemového odpadu z domácností, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu, zeleného odpadu a stavební suti do 1 m3 sběrný dvůr, který se nachází na ulici Rybničná.

Poplatek zůstává ve stejné výši tj.na osobu a rok 492,- Kč.

Od roku 2020 jsou nálepky na popelnice zrušeny.

Odpovědný pracovník na městském úřadě:
Tomáš Drábek
telefon 596 543 046
e-mail: drabek@rychvald.cz

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora

Pondělí 10.00 – 17.00 hod
Úterý 10.00 – 17.00 hod
Středa 10.00 – 17.00 hod
Čtvrtek 10.00 – 17.00 hod
Pátek 10.00 – 17.00 hod
Sobota 08.00 – 15.00 hod
Neděle Zavřeno *

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zavřeno je také ve dnech uvedených v zákoně č. 223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

Telefonický kontakt na obsluhu: 730 574 780, 734 788 649

Provozovatel: Služby města Rychvald, spol. s r.o, Michálkovická 41, Rychvald 735 32, IČO: 25825534
Odpovědný pracovník: p. Josef Vadovič, tel.: +420 734 788 649

Odevzdávat odpady na SD mohou pouze občané města Rychvald (vyjma výrobků s ukončenou životností, které spadající do působnosti smluvních kolektivních systémů). Každý občan obce, který chce odpady na SD odevzdat, je povinen na vyžádání obsluhy SD předložit občanský průkaz z důvodu ověření trvalého bydliště a v případě kovového odpadu i data narození. Dále je každý občan povinen řídit se pokyny obsluhy SD.
Zdvořile žádáme občany města, aby se snažili odpad pečlivě třídit podle druhů odpadů. Stavební odpad nesmí obsahovat dřevo, lepenku, plasty a podobně. Tyto odpady je třeba umístit do jiných sběrných nádob či kontejnerů a separovat je tak od stavebního odpadu. Dále Vás žádáme, pokud to bude možné, separovat beton a cihly zvlášť do příslušných sběrných nádob. Rovněž apelujeme na občany, aby dovážený objemný odpad (např. nábytek) byl v rozloženém stavu a byly z něho odstraněny skla či zrcadla, které lze rovněž na SD dovézt, ale je třeba je umístit do kontejneru k tomu určenému.
Pokud plánujete dovézt do SD větší množství odpadů, (např. u vyklízení nemovitostí) doporučujeme předem ověřit kapacitu kontejnerů daného odpadu u obsluhy SD na telefonním čísle uvedeném výše.

Zpětný odběr elektrozařízení:
– součástí sběrného dvora odpadů jsou i místa zpětného odběru elektrozařízení – smluvní part-neři kolektivního systému: ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s. a EKOLAMP s.r.o.
– zde mohou občané odevzdat bezplatně kompletní elektrická zařízení podléhající zpětnému odběru.

Sbírané elektrozařízení:
ELEKTROWIN
– chlazení (chladničky, mrazničky…)
– velké spotřebiče (pračky, el. trouby, myčky, el. radiátory…)
– malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, el. budíky, el. sekačky…)
ASEKOL
– TV a PC monitory-osobní počítače vč. myší a klávesnic-tiskárny – el. psací stroje-videokamery-rádia-ostatní el. hračky…
EKOLAMP
– Světelné zdroje – přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, vysoce intenzivní výbojky, vč. vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výboj-ky, LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami,
– velká zařízení – pouze lineární zářivky od 50 cm (kromě solárních panelů)
– malá zařízení – žádný vnější rozměr zařízení nepřesahuje 50 cm.

Poznámky:

1.12.2012 je v areálu ukončen výkup druhotných surovin.

V rámci zpětného odběru byla od 1. 8. 2010 zřízena v našem městě dvě nová sběrná místa pro odevzdání použitých úsporných zářivek do délky 40 cm a úsporných žárovek. Sběrná místa jsou ve vestibulu budovy městského úřadu a ve vestibulu budovy kulturního domu.

Kontejner na textil

Je umístěn na ulici Rybničná v areálu sběrného dvora. Vlastníkem kontejneru je sociální organizace Diakonie Broumov. O činnosti této organizace se můžete blíže informovat na stránkách www.diakoniebroumov.cz.

Co můžete vložit do kontejneru:

 • veškeré ošacení
 • obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
 • bytový textil
 • přikrývky a polštáře (i peří)
 • hračky
 • knihy
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

Na základě rozhodnutí rady města Rychvald, nebudou již přistavovány velkoobjemové kontejnery, které se každoročně přistavovaly na stanovištích v průběhu května a září.

Občané mohou tento odpad odvést do sběrného dvora v Rychvaldě v průběhu celého roku.

Termíny svozu biologického odpadu 2023

SVOZ BIOODPADU 2023
Počínaje 29. březnem 2023 bude probíhat svoz BIO odpadů – hnědé popelnice.
Svozy budou probíhat pravidelně co 14 dnů, vždy v úterky a středy, a to v následujících dnech:
28. a 29. 3. 2023 předpokládaný termín zahájení svozu, návaznost na klimatické podmínky
11. a 12. 4.

25. a 26. 4.

9. a 10. 5.

23. a 24. 5.

6. a 7. 6.

20. a 21. 6.

4. a 5. 7.

18. a 19. 7.

1. a 2. 8.

15. a 16. 8.

29. a 30. 8.

12. a 13. 9.

26. a 27. 9.

10. a 11. 10.

24. a 25. 10.

7. a 8. 11.

21. a 22. 11.

5. a 6. 12. 2023 předpokládaný termín zahájení svozu, návaznost na klimatické podmínk

 

 

Separovaný sběr jedlých olejů

Od 5. Dubna 2018 jsme zavedli v Rychvaldě sběr použitých jedlých olejů na 5. stanovištích. V květnu roku 2020 bylo přidáno dalších 5 stanovišť:

 • u parčíku u restaurace Jurášek
 • u ZŠ na Václavu
 • na ul. Michálkovická u transformátoru
 • za restaurací U sester
 • na ulici Středové (1 ks v horní části, 1 ks v dolní části)
 • na ulici Sokolské (u prodejny Hruška)
 • v Senior Parku
 • na ulici Petřvaldské (v místě křížení s Pionýrskou)
 • na ulici Orlovské (v místě křížení s Porubskou)

Žádáme všechny občany, aby do nádob odkládali pouze odpadní jedlé oleje a tuky přesně v souladu s nalepenou etiketou.  Důrazně upozorňujeme občany, aby oleje nebyly do nádob vlévány volně bez obalu. Do nádob rozhodně nepatří jiné odpady, než použité jedlé oleje a tuky z domácností  v plastových uzavíratelných lahvích.

Sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky nejsou žádné odpadkové koše a rozhodně do nich nepatří žádný jiný odpad, který se bohužel v nádobách najde.

Svoz je zajišťován jednou měsíčně.

Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad – papír, sklo a plasty

Vývoz:

 • Papír: vždy v sudé týdny ve středu
 • Plast: každý týden cca 20 ks, jednou za 14 dní všechny
 • Sklo: 1x měsíčně
 • Velkoobjemový kontejner: 2x ročně

Na území Rychvald jsou rozmístěny kontejnery na separovaný odpad v těchto místech (aktualizováno 22.3.2016):

Plast
Ul. Záblatská u rozcestí
2
Ul. Záblatská u čp. 1569
2
Ul. Husitská u čp. 1854
2
Ul. Bohumínská O.K.Mžik
2
Ul. Severní u čp. 1262
1
Ul. Lutyňská – panelovka
2
Ul. Vyhonkovec u čp. 703
1
Ul. Zahradní u čp. 707
2
Ul. Michálkovická – Trafo
1
Ul. Polní u čp. 341
1
Ul. U Skučáku u čp. 151
2
Ul. Lutyňská u Oázy
1
Ul. Lutyňská u čp. 2002
2
Ul. Na Dvorku u čp. 1219
1
Ul. Šachetní u kovářství Go-Go
1
Ul. Odbojová u čp. 1313
1
Ul. Okrajová
1
Ul. Jarošovická u čp. 701
2
Ul. Jarošovická u čp. 118
1
Ul. Porubská u čp. 1245
1
Ul. Porubská u transformátoru
2
Ul. Orlovská u TJ Baník
2
Ul. Petřvaldská – ZŠ
2
Ul. Spojovací u čp. 653
2
Ul. Hornická u čp. 422
1
Ul. Hornická u čp. 1119
1
Ul. Revoluční u čp. 782
1
Ul. Revoluční u čp. 1326
1
Ul. Revoluční – park Jurášek
2
Ul. Revoluční – DPS
1
Ul. Větrná – zahrádky
1
Ul. 1. Máje – Lípová
1
Ul. Michálkovická – Návrší
2
Ul. Michálkovická – pneuservis
3
Ul. Michálkovická u čp. 52
2
Ul. Eldorádo u čp. 1754
1
Ul. Eldorádo u čp. 1740
1
Ul. Kosmá u čp. 1870
1
Ul. Průjezdní u čp. 779
3
Ul. Na Konci u čp. 1698
Ul. Třešňová – Zemědělská
1
Ul. Sportovní – TJ Slavoj
4
Ul. Na Fojtství – Sokolovna
1
Ul. Rybničná – sběrný dvůr
5
Ul. Mírová – u MěÚ
2
Ul. Mírová – kulturní dům
1
Ul. Sokolská – Hruška
2
Ul. Mírová – MŠ
1
Ul. Školní – u ZŠ
1
Ul. Mírová – hřiště ZŠ
2
Ul. Středová – u čp. 1515
1
Ul. Středová – u čp. 1512
1
Ul. Středová – u čp. 1509
1
Ul. Bohumínská – Jiřinka
2
Ul. Středová u čp. 1506
Ul. Středová u čp. 1526
1
Ul. Středová u čp. 1503
1
Ul. Středová u čp. 1530
Ul. Revoluční u čp. 800
1
Ul. Michálkovická – bytovka čp. 1558
1
Ul. Březová
1
Ul. Na Výsluní
1
Sklo
Ul. Záblatská u rozcestí
Ul. Záblatská u čp. 1569
Ul. Husitská u čp. 1854
1
Ul. Bohumínská O.K.Mžik
1
Ul. Severní u čp. 1262
Ul. Lutyňská – panelovka
1
Ul. Vyhonkovec u čp. 703
1
Ul. Zahradní u čp. 707
1
Ul. Michálkovická – Trafo
Ul. Polní u čp. 341
Ul. U Skučáku u čp. 151
1
Ul. Lutyňská u Oázy
1
Ul. Lutyňská u čp. 2002
1
Ul. Na Dvorku u čp. 1219
1
Ul. Šachetní u kovářství Go-Go
1
Ul. Odbojová u čp. 1313
Ul. Okrajová
Ul. Jarošovická u čp. 701
1
Ul. Jarošovická u čp. 118
Ul. Porubská u čp. 1245
Ul. Porubská u transformátoru
2
Ul. Orlovská u TJ Baník
1
Ul. Petřvaldská – ZŠ
1
Ul. Spojovací u čp. 653
Ul. Hornická u čp. 422
Ul. Hornická u čp. 1119
Ul. Revoluční u čp. 782
Ul. Revoluční u čp. 1326
Ul. Revoluční – park Jurášek
1
Ul. Revoluční – DPS
1
Ul. Větrná – zahrádky
Ul. 1. Máje – Lípová
Ul. Michálkovická – Návrší
1
Ul. Michálkovická – pneuservis
1
Ul. Michálkovická u čp. 52
1
Ul. Eldorádo u čp. 1754
Ul. Eldorádo u čp. 1740
1
Ul. Kosmá u čp. 1870
Ul. Průjezdní u čp. 779
1
Ul. Na Konci u čp. 1698
1
Ul. Třešňová – Zemědělská
Ul. Sportovní – TJ Slavoj
3
Ul. Na Fojtství – Sokolovna
1
Ul. Rybničná – sběrný dvůr
3
Ul. Mírová – u MěÚ
Ul. Mírová – kulturní dům
1
Ul. Sokolská – Hruška
1
Ul. Mírová – MŠ
Ul. Školní – u ZŠ
1
Ul. Mírová – hřiště ZŠ
1
Ul. Středová – u čp. 1515
1
Ul. Středová – u čp. 1512
Ul. Středová – u čp. 1509
Ul. Bohumínská – Jiřinka
Ul. Středová u čp. 1506
1
Ul. Středová u čp. 1526
Ul. Středová u čp. 1503
Ul. Středová u čp. 1530
Ul. Revoluční u čp. 800
Ul. Michálkovická – bytovka čp. 1558
Ul. Březová
Ul. Na Výsluní
Papír
Ul. Záblatská u rozcestí
Ul. Záblatská u čp. 1569
Ul. Husitská u čp. 1854
1
Ul. Bohumínská O.K.Mžik
1
Ul. Severní u čp. 1262
Ul. Lutyňská – panelovka
1
Ul. Vyhonkovec u čp. 703
1
Ul. Zahradní u čp. 707
1
Ul. Michálkovická – Trafo
Ul. Polní u čp. 341
1
Ul. U Skučáku u čp. 151
1
Ul. Lutyňská u Oázy
1
Ul. Lutyňská u čp. 2002
1
Ul. Na Dvorku u čp. 1219
1
Ul. Šachetní u kovářství Go-Go
Ul. Odbojová u čp. 1313
Ul. Okrajová
1
Ul. Jarošovická u čp. 701
Ul. Jarošovická u čp. 118
Ul. Porubská u čp. 1245
Ul. Porubská u transformátoru
1
Ul. Orlovská u TJ Baník
1
Ul. Petřvaldská – ZŠ
2
Ul. Spojovací u čp. 653
Ul. Hornická u čp. 422
1
Ul. Hornická u čp. 1119
1
Ul. Revoluční u čp. 782
Ul. Revoluční u čp. 1326
Ul. Revoluční – park Jurášek
Ul. Revoluční – DPS
1
Ul. Větrná – zahrádky
Ul. 1. Máje – Lípová
Ul. Michálkovická – Návrší
1
Ul. Michálkovická – pneuservis
Ul. Michálkovická u čp. 52
1
Ul. Eldorádo u čp. 1754
Ul. Eldorádo u čp. 1740
1
Ul. Kosmá u čp. 1870
Ul. Průjezdní u čp. 779
2
Ul. Na Konci u čp. 1698
Ul. Třešňová – Zemědělská
Ul. Sportovní – TJ Slavoj
2
Ul. Na Fojtství – Sokolovna
Ul. Rybničná – sběrný dvůr
Ul. Mírová – u MěÚ
1
Ul. Mírová – kulturní dům
Ul. Sokolská – Hruška
2
Ul. Mírová – MŠ
1
Ul. Školní – u ZŠ
2
Ul. Mírová – hřiště ZŠ
1
Ul. Středová – u čp. 1515
Ul. Středová – u čp. 1512
Ul. Středová – u čp. 1509
Ul. Bohumínská – Jiřinka
2
Ul. Středová u čp. 1506
1
Ul. Středová u čp. 1526
Ul. Středová u čp. 1503
Ul. Středová u čp. 1530
1
Ul. Revoluční u čp. 800
Ul. Michálkovická – bytovka čp. 1558
1
Ul. Březová
1
Ul. Na Výsluní
1