Vyberte stránku

Výbory zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026

Kontrolní výbor

předseda:
Tomáš Gulčík

členové:
Jan Kutáč
Mgr. Šárka Kapková

Finanční výbor

předseda:
Václav Pavlík

členové:
Ing. Ladislav Sitko
Ing. Jitka Pawlasová
Ing. Marcela Vadovičová
Ing. Šárka Gawlasová

Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor. Předseda výboru je vždy člen zastupitelstva, kterého volí, jakožto i ostatní členy, zastupitelstvo města.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Počet členů je lichý, schází se dle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.

Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.