Vyberte stránku

VÝBORY ZASTUPITELSTVA

Kontrolní výbor

předseda: Ervín Plaček
členové:
Tomáš Gulčík
Štefan Farkas
Jan Kutáč
Vladimír Sabol

Finanční výbor

předseda: Ing. Ladislav Sitko
členové:
Ing. Petra Jenčmionková
Bc. Jitka Pawlasová
Luďka Svrčinová
Ing. Miroslav Godula

Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor. Předseda výboru je vždy člen zastupitelstva, kterého volí, jakožto i ostatní členy, zastupitelstvo města.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Počet členů je lichý, schází se dle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru.

Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu.