Vyberte stránku

Radary v Rychvaldě zpomalily dopravu, město teď řeší další ulice

RYCHVALD – Město Rychvald má za sebou zhruba rok měření rychlosti vozidel na hlavních tazích, kde bylo zapotřebí snížit rychlost projíždějících automobilů s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu.

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: „Z výsledků toho zhruba více než ročního měření nám vyplývá, že polovina řidičů, kteří projíždějí obcí, dodržuje stanovenou rychlost, no a z té druhé poloviny je tam valná většina, kteří ji překračují nějaké menší míře. Po upozornění ji korigují na tu danou mez. No a z těch, co ji překročí trochu víc, než je možno, tak část z nich tu rychlost také koriguje samozřejmě na tu povolenou, ale jsou i tací, kteří prostě ignorují vše. „

Radary nejen že měří rychlost vozidel, ale také monitorují hustotu dopravy.

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: „Z dat, které z těch měřičů máme, tak po těch příjezdových cest, které měříme vyplývá, že, jak po těch cestách, tak zejména středem obce je hustota dopravy zhruba 6000 vozidel v průměru za den. A to, co se týká a jak jsem zmínil těch řidičů, kteří nerespektují nic, tak je to dáno cirka taky zhruba těch 240-300 vozidel, které prostě nedodržují dopravní předpisy.“

Tři radary na hlavních tazích hodlá radnice zachovat a současně zvažuje, že provede tak zvané skryté měření na jiných místech. Podle výsledků se na tato místa zaměří strážníci se svým radarem.

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: „Důležité pro nás je vědět, kdy, kdy postihneme právě ty, kteří ignorují absolutně vše.“

Záznamy z radarů v Rychvaldu už také posloužily republikové policii při vyšetřování trestné činnosti, když zaznamenaly průjezd vozidel pachatelů.

Sběrný dvůr si město provozuje samo, otevřený bude déle

RYCHVALD – Sběrný dvůr v Rychvaldě budou nově provozovat služby města. Po týdenní pauze bude dvůr opět otevřen ve čtvrtek dopoledne s tím, že bude mít rozšířenou provozní dobu.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Rychvald je jedna z mála obcí, kde nám přibývají obyvatelé. Máme tady od roku prakticky 2014 postaveno dalších 212 domů a další jsou před stavebním povolením, to znamená, že nějakých dalších 40 bude v tomto roce a rozhodli jsme se trošičku tady tu záležitost omezit vzhledem k infrastruktuře. Není kanalizace, nejsou nejsou silnice, tak jak by měly být. Lidé už si zase stěžují, že se nevyhnou snad v návalu vozů, které prostě s přibývajícími domy. Každý má dnes 2-3 auta. A rozhodli jsme se také již omezit nejmenší stavební pozemek, protože nechceme tady tak zvanou tu developerskou činnost, kde nám dělají vlastně sídliště naležato, a kde je stavební parcela 300 m. Prostě toto nechceme, chceme zachovat ten slezský ráz té zástavby nějakou tu urbanistiku tohoto místa, které je odjakživa, tak, jak je. To znamená mírně omezit a dát do nějaké rovnováhy. Město v současné době v souvislosti s územním plánem připravuje nějaké takové opravdu podmínky pro určení té velikosti plochy, a tak dál v té zástavbě, aby to odpovídalo tomu, čemu čemu chceme a kapacitě eventuálních sítí a infrastruktury.“

Sběrný dvůr bude znovu v provozu od 15.4.2021

Vážení občané, sběrný dvůr bude znovu v provozu od 15.4.2021 na místo původně avízovaného data 12.4.2021. K mírnému časovému skluzu došlo z důvodu pozdějšího dodání zařízení SD od dodavatelů.

Níže naleznete několik užitečných informací k provozu SD:

Provoz sběrného dvora odpadů města Rychvald (SD) se řídí Provozním řádem a Obecně závaznou vyhláškou obce (OZV) – odpadovou vyhláškou.

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ: PO – SO 10:00 – 17:00 hodin vyjma dní uvedených v zákoně č. 223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Odevzdávat odpady na SD mohou pouze občané města Rychvald (vyjma výrobků s ukončenou životností, které spadající do působnosti smluvních kolektivních systémů). Každý občan obce, který chce odpady na SD odevzdat, je povinen na vyžádání obsluhy SD předložit občanský průkaz z důvodu ověření trvalého bydliště a v případě kovového odpadu i data narození. Dále je každý občan povinen řídit se pokyny obsluhy SD.

Zdvořile žádáme občany města, aby se snažili odpad pečlivě třídit podle druhů odpadů. Stavební odpad nesmí obsahovat dřevo, lepenku, plasty a podobně. Tyto odpady je třeba umístit do jiných sběrných nádob či kontejnerů a separovat je tak od stavebního odpadu. Dále Vás žádáme, pokud to bude možné, separovat beton a cihly zvlášť do příslušných sběrných nádob. Rovněž apelujeme na občany, aby dovážený objemný odpad (např. nábytek) byl v rozloženém stavu a byly z něho odstraněny skla či zrcadla, které lze rovněž na SD dovézt, ale je třeba je umístit do kontejneru k tomu určenému.

Pokud plánujete dovézt do SD větší množství odpadů, (např. u vyklízení nemovitostí) doporučujeme předem ověřit kapacitu kontejnerů daného odpadu u obsluhy SD na níže uvedeném telefonním čísle.

Zpětný odběr elektrozařízení:
– součástí sběrného dvora odpadů jsou i místa zpětného odběru elektrozařízení – smluvní partneři kolektivního systému: ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s. a EKOLAMP s.r.o.
– zde mohou občané odevzdat bezplatně kompletní elektrická zařízení podléhající zpětnému odběru.

Sbírané elektrozařízení:
ELEKTROWIN
– chlazení (chladničky, mrazničky…)
– velké spotřebiče (pračky, el. trouby, myčky, el. radiátory…)
– malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, el. budíky, el. sekačky…)
ASEKOL
– TV a PC monitory-osobní počítače vč. myší a klávesnic-tiskárny – el. psací stroje-videokamery-rádia-ostatní el. hračky…
EKOLAMP
– Světelné zdroje – přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, vysoce intenzivní výbojky, vč. vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami,
– velká zařízení – pouze lineární zářivky od 50 cm (kromě solárních panelů)
– malá zařízení – žádný vnější rozměr zařízení nepřesahuje 50 cm.

Vážení občané, závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že služba provozu sběrného dvora pro vás bude přínosem a že nebude docházet ke zbytečným konfliktům mezi obsluhou SD (která musí dbát na výše uvedená pravidla provozu SD) a Vámi občany.  Naším cílem je zvýšení komfortu likvidace odpadů a zároveň zachování výše poplatků za odpady.

Lukáš Oprchalský
jednatel Služby města Rychvald, spol. s.r.o.

Knihovna znovu otevřena

Od pondělí 12. 4. 2021 bude knihovna znovu otevřena pro veřejnost.

Prosíme o dodržování těchto těchto podmínek:
VSTUP POUZE S RESPIRÁTOREM
MAX. 5 OSOB
DODRŽOVÁNÍ 2 M ROZESTUPŮ
POUŽÍVÁNÍ DEZINFEKCE
POUŽITÍ PC POUZE Z DŮVODU TISKU

Tamara Tluštíková
knihovnice