Vyberte stránku

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd ZŠ Rychvald

Dne 24. června 2022 proběhlo v obřadní síni MěÚ Rychvald rozloučením s 54 absolventy Základní školy Rychvald za účasti vedení města a pod taktovkou komise pro občanské záležitosti.

Devět let základní školní docházky mají za sebou, někoho bavila víc, někoho méně, ale všichni na ni nakonec budou rádi vzpomínat.

S 9. A třídou se loučila paní třídní učitelka Mgr. Gabriela Pustějovská, s 9. B třídou se loučil třídní učitel pan Mgr. David Pokluda.

Na závěr se s žáky rozloučil také ředitel Základní školy Rychvald Ing. Mgr. Daniel Cigánek.

Dotace na DČOV schválena!

Oznamuji všem občanům Rychvaldu,
kteří projevili zájem o dotaci na domovní čistírny odpadních vod (DČOV) z vybraných lokalit Zbytky, Vyhonkovec, Za Stružkou, Lipový potok a Dvorek, uvedených v žádosti o dotaci, o kterou město požádalo v rámci Výzvy 7/2021 NPŽP, že dotace pro město Rychvald byla schválena.

Nyní vysoutěžíme projekční firmu, která bude jednotlivé zájemce kontaktovat a zpracuje projektovou dokumentaci. Pak nastoupí realizace!

Děkuji všem, kdo se na přípravě podíleli. Současně připomínám, že v této chvíli probíhá sběr dotazníků předběžného průzkumu o výstavbu DČOV lokality Horní Podlesí, který byl uveřejněn v Rychvaldském
zpravodaji 6/2022.

Milan Starostka
starosta města Rychvald

Prezentace výsledků SD

Na 19. zasedání Zastupitelstva města Rychvald byly také prezentovány výsledky hospodaření Sběrného dvora pod správou Služeb města Rychvald.

Výklad k prezentaci najdete na videu ze zastupitelstva (v diskusi) zde.

Soubor s prezentací si můžete stáhnout zde.