Vyberte stránku

Prohlášení vedení města Rychvald k situaci na Ukrajině

Boje na Ukrajině zasáhly především život nevinných lidí.

Rada města Rychvald se ke stávající situaci již sešla na pracovní schůzce a aktuálně zjišťujeme možnosti jak účelně pomoci lidem postiženým válkou, zejména matkám s dětmi. Ve chvíli, kdy budeme mít více informací, ihned je zveřejníme.

Milan Starostka
starosta

Aktualizováno:

Momentálně je nejefektivnější finanční pomoc, která je organizována přes veřejné sbírky.

Veřejné sbírky:

Sbírka Charity České republiky – Charita pro Ukrajinu
Číslo účtu: 55660022/0800, Variabilní symbol: 104

www.charita.cz/kdo-jsme/pro-media/tiskove-zpravy/vyhlasujeme-sbirku-charita-pro-ukrajinu

Sbírka společnosti Člověk v tísni – SOS Ukrajina
Číslo účtu: 0093209320/0300

www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502

www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc

UNICEF – Pomoc na Ukrajině
Číslo účtu: 11771177/0300, Variabilní symbol: 829

www.unicef.cz/unicef-rozsiruje-pomoc-na-vychode-ukrajiny

SOS ADRA – pomoc Ukrajině
Číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol 500

www.sos-msk.cz/jak-pomoci-ukrajine-oficialni-sbirky

Armády spásy
www.armadaspasy.cz
www.darujme.cz

 

Sbírka zdravotnického materiálu

Město Rychvald informuje o aktuální aktivitě Místní skupiny ČČK Rychvald pro pomoc Ukrajině.

Prosíme o materiál:
– s co nejdelší expirací (nedarujte prošlý materiál)
– pouze originálně zabalený a nový materiál

Milan Starostka
starosta

Smuteční síň v Rychvaldě po nutné rekonstrukci už zase slouží svému účelu

RYCHVALD – Po nutné rekonstrukci už Rychvald začala svému účelu slouží obřadní síň. Modernizováno bylo také zázemí objektu.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec jsou přirozenou součástí lidského bytí. Poslední rozloučení je důležitým krokem k vyrovnání se se ztrátou blízké osoby. Uzavírá život s našimi milovanými a otevírá cestu k vyrovnání s jejich ztrátou. Smuteční síň byla postavena koncem sedmdesátých let minulého století v koncepci vyhovující tehdejší době. Po mnoho let sloužila svému účelu ve své původní podobě. V průběhu posledních let, ale bylo již zjevné, že vnitřní prostory dnešní moderní době naprosto nevyhovují. V září 2021 tedy počaly první velké rekonstrukce vnitřních prostor. Věříme, že nová podoba smuteční síně napomůže pozůstalým k důstojnému poslednímu rozloučení z jejich drahými zemřelý. Velice nás těší, že smuteční síň zdobí umělecké dílo našeho Rychvalďáka Přemka Pastuchy. Jmenuje se to cesta do neznáma a je to tzv. umělecké pískované sklo.“

Další práce budou pokračovat na jaře.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Jen pro doplnění. Měnil se kompletně celý interiér, včetně veškerého zázemí, tzn. dlažby, omítky, nové lavice. Je to kompletně zrekonstruováno a druhá fáze, vnějšek, se bude dělat až tedy dovolí počasí tzn. někdy v průběhu jara.“

 

Parkoviště s parkovacím kotoučem

Upozorňujeme všechny řidiče na úpravu dopravního značení na parkovištích v centru města. Jedná se o parkoviště u Hrušky a parkoviště za MěÚ. Na těchto parkovištích musí řidiči při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm začátek stání. Na dodatkové tabulce DZ je pak vyznačena doba, po kterou je parkování možné. V pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. zde můžete parkovat pouze 60 min. V jinou dobu toto omezení neplatí. Kdo nerespektuje dopravní značku, dopouští se přestupku a lze mu v příkazním řízení uložit pokutu až dva tisíce korun. Parkovací kotouče jsou k dispozici na recepci MěÚ.

Vladimíra Skupníková
Odbor investic a správy majetku