Vyberte stránku

Z DOTACÍ

Odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace Bohumínská

V roce 2012 byla realizována stavba „Odkanalizování města Rychvald, 4. Stavba, kanalizace Bohumínská“, jednalo se o položení nové splaškové kanalizace podél nově rekonstruované silnice II/471 na ul. Bohumínská. Tato splašková kanalizace byla vybudována ve třech...

Komunikace pro pěší na ul. Michálkovická v Rychvaldě – 3. etapa

Jedná se o novostavbu komunikace pro pěší v dopravně zatíženém úseku silnice III/4724 ul. Michálkovická, umístěnou v nezpevněné krajnici, v šířce 1,5 m a délce 1 208 m, plochy 1 831 m2. Nový chodník bude zřízen v úseku od ulice Eden po bývalou školu na Podlesí....

Regenerace panelového sídliště Rychvald

V červnu letošního roku bude zahájena další navazující etapa stavebních prací na sídlišti našeho města a to rekonstrukce komunikací pro pěší k bytovým domům a veřejného osvětlení na ul. Středové. Akce bude z 50 % celkových nákladů tj. 2 538 739,48 Kč financována...

Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák

V květnu byly zahájeny stavební práce na revitalizaci dolní části vodního toku Gurňák situovaného podél ul. Orlovská. Stavba řeší otevření koryta v celkové délce 120 m v úseku mezi sjezdem na ulici Lípová a silničním mostem přes Rychvaldskou Stružku, opevnění břehů...