Vyberte stránku

Vítání občánků – výzva rodičům

Vážení rodiče,
komise pro občanské záležitosti /dále jen KPOZ/ připravuje na den 11.03.2023 (sobota) slavnostní
setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy.
Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 28.02.2023 (středa):

  1. osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci
  2. na webových stránkách města Rychvaldu, zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka upřesněním času konání.

Iveta Rozsívalová
matrikářka

Startuje předregistrace do zubní ambulance v Bohumíně

Vážení obyvatelé Rychvaldu,

někteří jste tuto informaci již zaznamenali, ale pro jistou ji ještě uvádíme formou odkazu na našich městských stránkách.

Bohumínská městská nemocnice spouští v pondělí 30. ledna od 18 hodin elektronický formulář pro zájemce o registraci do nové zubní ambulance.

Více informací naleznete v článku na webu města Bohumína:

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/28060-startuje-predregistrace-do-zubni-ambulance-neni-nutne-spechat-a-zahltit-system.html

Informace pro chovatele ptactva o průběhu ptačí chřipky

Žádáme chovatele, aby dodrželi opatření nařízená SVSČR pro ochranné pásmo do 3. 2. 2023 a to z důvodu stále probíhajícího vyhodnocování situace. O následných opatřeních bude město Rychvald opět informovat. Celostátní opatření jsou platná do odvolání. Pokud chovatel nemá možnost trvale chované ptactvo zajistit v uzavřených prostorách a je narušen komfort chovu, je možno pod dohledem chované ptactvo vypustit po dobu nezbytně nutnou mimo uzavřený prostor tak, aby bylo zajištěno, že chované ptactvo nepřijde do kontaktu s volně žijícím ptactvem a nebude kontaminováno krmivo, voda a stelivo. SVSČR doporučuje chovatelům používat při vstupu do uzavřených prostor určených pro chov desinfekci na obuv.