Vyberte stránku

Oznámení o změně ceny stočného s platností od 1. 1. 2018

Rada města na návrh společnosti SmVaK Ostrava a.s., v souladu se smlouvou o provozování vodního díla „Odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace Bohumínská“ schválila na své schůzi dne 18. 12. 2017 pod č.usn. 94/4 cenu stočného pro výše uvedené vodní dílo s účinností od 1. 1. 2018 – „voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3 (bez DPH) a 38,43 Kč/m3 (včetně DPH)“.