Vyberte stránku

Na Středové a Školní začaly opravy paneláků

Obyvatelé dvou domů na ulici Středová (1518, 1519, 1533) a Školní (1513, 1514, 1515) se mohou těšit, že i jejich domy budou zateplené, což mimo jiné znamená i snížení nákladů na vytápění. A to už za letošní zimu, opravy by podle smlouvy měly být hotovy do konce října.

Vyhlášení prvních výzev MAS Bohumínska je za dveřmi

Z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) budou vyhlášeny výzvy s hodnotou přesahující 10 mil. Kč a v rámci výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) bude rozděleno mezi potencionální žadatele více než 50 mil. Kč.

Výzvy OPZ budou zaměřeny na programy prevence kriminality, příměstské tábory, podporu vytváření nových pracovních míst nebo  podporu flexibilních forem zaměstnání.

Výzvy  IROP budou zaměřeny na rozvoj sociálních služeb, bezpečnost dopravy, cyklodopravu, infrastrukturu základních, středních a vyšších odborných škol a na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Bohumínsko vyhlásit na jaře 2018.

Bližší specifikace výzev roku 2017 včetně oprávněných žadatelů, finanční alokace jednotlivých výzev a omezení celkových způsobilých výdajů naleznete zde:

https://www.mas-bohuminsko.cz/soubory/clanky/135/201708140937491.pdf

V měsíci září budou probíhat semináře pro žadatele do jednotlivých výzev.

Neváhejte a konzultujte své projektové záměry s námi ještě před vyhlášením výzev! Začněte připravovat své žádosti o podporu již nyní!

Bližší informace k připravovaným výzvám a vašim projektovým záměrům vám poskytnou zaměstnanci kanceláře MAS Bohumínsko (www.mas-bohumínsko.cz sekce Kontakty).

Kancelář MAS Bohumínsko

MAS Bohumínsko má schválenou strategii rozvoje

Díky MAS může náš region využít více než 100 mil. Kč z dotačních prostředků EU.  Samotný schvalovací proces tohoto velmi obsáhlého dokumentu probíhal na řídících orgánech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanosti (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV) více než rok. MAS byla nucena zapracovávat, v mnoha případech až absurdní připomínky, v několika kolech hodnocení. Byl to boj s větrnými mlýny. „Jsme rádi, že je strategie schválena a že máme tuto papírovou válku úspěšně za sebou. Z celkem 179 místních akčních skupin byla strategie naší MAS schválena jako 112. v pořadí, což považujeme za velký úspěch“, uvedl předseda programového výboru Lumír Macura.

V současné chvíli se konzultují výzvy s jednotlivými řídícími orgány. V září letošního roku MAS Bohumínsko plánuje vyhlásit celkem 6 výzev ze dvou operačních programů – Operačního programu Zaměstnanost a z Integrovaného regionálního operačního programu. Detailní informace k výzvám budou zveřejněny na webu www.mas-bohuminsko.cz.

Kancelář MAS Bohumínsko

 

Rekonstrukce Michálkovické

Rekonstrukce Michálkovické ulice probíhá podle plánu. V pondělí 14. 8. započalo frézování zbývající části komunikace a od úterka se bude pokládat provizorní živice na již zrecyklované části silnice.

Dopravní omezení se nijak nemění, dopravu budou nadále regulovat semafory. Ke zrychlení provozu by prospělo, kdyby všichni řidiči dodržovali dopravní značení a pravidla silničního provozu. Ty, kteří to považují za samozřejmost, prosíme o toleranci a shovívavost.