Vyberte stránku

PLATBY ZA ODPADY A PSY – ZMĚNA TERMÍNU

Vzhledem ke stávající covidové situaci se v letošním roce 2021, tak jako loni, posunuje termín splátek za psy a odpady na 30.9.2021.

Žádáme občany, aby počkali na složenky, které přijdou do schránek v průběhu dubna a zaplatili převodem z účtu. Na doručených složenkách budou uvedeny veškeré údaje pro platbu z účtu, tj. číslo účtu, variabilní symbol a částka.  Platby za odpady a psy posílejte na bankovní   účet  19-2728791/0100.

POZOR NA ČÍSLO ÚČTU A VARIABILNÍ SYMBOL!!!
Objevují se často případy, kdy není číslo účtu úplné a chybí předčíslí „19“. Je nutné, aby bylo uvedeno celé číslo bankovního účtu. Rovněž se, prosím, zaměřte na pečlivé opsání variabilního symbolu. Apelujeme na občany, aby minimalizovali návštěvu úřadu na nezbytně nutné záležitosti.

Děkujeme.

Daniela Pavlosková
Odbor stavební a životního prostředí

 

Share This