Vyberte stránku

Novoroční přípitek se starostou města

Zveme obyvatelé Rychvaldu k novoročnímu přípitku před kulturním domem na náměstí, kde společně oslavíme příchod nového roku 2020 a rozzáříme oblohu nad naším městem ohňostrojem.

Sraz bude ve 23.30 hodin.

Zimní údržba

Ještě před zahájením zimní sezóny vyzýváme k toleranci všechny občany parkující podél komunikací a před vjezdy do zahrad. Jedná se zejména o ulice Červená kolonie, Finské domky, Stará Kolonie, Vyhlídková a Kosmá. Pokud budou automobily zaparkované tak, že nebude moci projet traktor s radlicí či sypač, nebude na této komunikaci provedena zimní údržba!

Občané, kteří budou potřebovat zprůjezdnit svou účelovou komunikaci z důvodu ochrany života a zdraví (příjezd sanitky, návštěva lékaře) si mohou tuto službu nahlásit u dispečera zimní údržby našeho smluvního partnera jeden den předem na tel. čísle 725 018 364 (od 6:00 hod. – 15:30 hod.) Tato služba je poskytována bez nároku na náklady.

Dále je možno si objednat pravidelnou zimní údržbu své účelové komunikace u firmy FCC Česká republika, s.r.o. na tel. č. 596 761 311 (p. Sládková) a to za úplatu dojednanou smluvně.

Platby za odpady a psy – POZOR ZMĚNA!

Upozorňujeme občany, kteří platí místní poplatky za psy a odpady bezhotovostně, na změny při platbě v  roce 2020.

První změna se týká variabilních symbolů. Změnu variabilních symbolů již mohli zaznamenat občané, kteří mají platby rozdělené na dvě splátky, jelikož k ní došlo v srpnu roku 2019. Nové variabilní symboly budou uvedeny na složenkách, které poplatníci dostávají do svých schránek před blížícím se termínem splátky místního poplatku. Tímto prosíme občany, aby si při zadávání platby překontrolovali jejich správnost.

Další změna se týká poplatků za psy placených bezhotovostně, kde došlo ke změně čísla účtu. V roce 2020 se budou poplatky za psy a odpady platit na jeden účet a to s  číslem 19-2728791/0100.

Prosíme občany, aby si při zadávání plateb dávali pozor na správné vyplnění variabilního symbolu a čísla účtu. Setkáváme se jak se špatně vyplněnými variabilními symboly, tak se špatnými čísly účtu. Tyto údaje jsou pro správné přiřazení platby rozhodující.

Ing. Daniela Pavlosková, MěÚ Rychvald

Změny v jízdním řádu Školního autobusu od ledna 2020

Upozorňujeme na změny v jízdním řádu „školního autobusu“, které nastanou od 6.ledna 2020.

Podstatnou změnou je nutnost zrušení některých autobusových zastávek.

Provizorní zastávky už nám dále dopravní policie nemůže tolerovat. Byly tedy vybrány čtyři zastávky („Rychvald, Jarošovice, na rovince“, „Rychvald, ul. Lípová“, „Rychvald, DPS“ a „Rychvald, Ztracená“), na které byla vypracována projektová dokumentace a podaná žádost o stavební povolení. Stavba by mohla začít hned na jaře. Ostatní zastávky jsme museli z jízdního řádu vypustit.

Jedná se o tyto zastávky:

  • Rychvald, Jarošovice, za zatáčkou
  • Rychvald, restaurace Oáza
  • Rychvald, sběrna
  • Rychvald, ul. 1.Máje

Dále jsme řešili, jak by se daly upravit časy dojezdu autobusu ke škole tak, aby děti z Jarošovic nebyly před školou moc brzy a děti z Podlesí nepřijížděly na poslední chvíli.

Řešení se našlo. Autobus nejprve pojede na Podlesí a pak až na Jarošovice. Odpoledne zase obráceně – nejprve na Jarošovice a pak na Podlesí.

Doufáme, že všechny změny budou ke prospěchu a omezí nejmenší počet dětí.

Jízdní řád naleznete zde.