Vyberte stránku

Vítání občánků v prosinci – výzva rodičům

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na slavnostní setkání rychvaldských občánků s tradičním zápisem novorozených dětí do pamětní knihy, které se bude konat v předvánoční atmosféře dne 10.12.2022.

Možnost přihlásit se na tuto slavnost máte do 29.11. (úterý):
1/ osobně na matrice, kde si vyplníte přihlášku na tuto akci
2/ na webových stránkách města Rychvaldu. Zde je připravená přihláška, kterou po vyplnění a podepsání odešlete na adresu : rozsivalova@rychvald.cz.

Týden před uskutečněním slavnosti Vám bude poslána na adresu trvalého pobytu dítěte pozvánka s upřesněním času konání.

Iveta Rozsívalová, matrikářka