Vyberte stránku

Monitoring veřejného prostranství

 

Kamerové systémy jsou dnes již běžnou součástí prevence kriminality ve městech a obcích a jinak tomu není ani v našem městě. Prokazatelně totiž napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví a jako nástroj dokumentační. Městský kamerový systém (KS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů instaloval v září letošního roku. KS je i dle zkušeností ostatních měst schopen výrazným způsobem snížit trestnou činnost v monitorovaných oblastech a současně zvýšit její objasněnost.

KS se zaměřuje především na pouliční trestnou činnost, výtržnictví, ochranu majetku osob a města, projevy vandalismu a sprejerství. Záznam z KS je možné použít jako důkazní materiál jak v přestupkovém, tak trestním řízení. KS je používán v souladu se zákony ČR a Listinou základních práv a svobod a je obsluhován výhradně strážníky Městské policie Bohumín a Policie České republiky, obvodní oddělení Bohumín. Ti jsou povinni zajistit ochranu informací před náhodným nebo neoprávněným zničením, poškozením a před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Kamerové záznamy umožňující identifikaci osob je možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerového systému. Podmínky jsou připraveny tak, aby bylo co nejvíce chráněno soukromí občanů, tzn., že vše je považováno za přísně důvěrné, operátoři jsou vázáni povinností mlčenlivosti, k systému nemají přístup cizí osoby (ani montážní a servisní organizace), není možné sledovat soukromé prostory a objekty. KS je v nepřetržitém provozu.

 

Umístění kamerového systému:

    • Kulturní dům Rychvald, Náměstí Míru 1609, 735 32 Rychvald – monitoring veřejného prostranství – náměstí, parkoviště, komunikace, obchody, zdravotní středisko, lékárna
    • Bytový dům, Školní 1513, 735 32 Rychvald –monitoring veřejného prostranství – parkoviště, komunikace, škola a školní jídelna, smuteční síň
    • Bytový dům Středová 1535, 735 32 Rychvald – monitoring veřejného prostranství – parkoviště.
Označení správce

Město Rychvald – Městský úřad Rychvald
Orlovská 678
735 32 Rychvald

Tel.: 59 654 30 43
E-mail: podatelna@rychvald.cz

Id. dat. schránky: 6snbbka

IČ:  00297615
DIČ:  CZ00297615

 

Účel zpracování

Zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví a jako

nástroj dokumentační.

Popis kategorií subjektů údajů

Občané vstupující do monitorovaného prostoru (obyvatelé města, návštěvníci, …) včetně dopravních prostředků.

Popis kategorií osobních údajů

Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.

Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovny).

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je 14 dní. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu.