Vyberte stránku

SENIOR TAXI

Službu si můžete objednat v pracovní dny den předem do 14hod na telefonu: 728 525 065

Služba pro občany Rychvaldu starší 65 let a s průkazem ZTP a ZTTP.

Pondělí
6:30 - 14:30
Úterý
6:30 - 17:00
Čtvrtek
6:30 - 17:00
Středa
6:30 - 14:30
Pátek
6:30 - 14:30

Senior taxi pro občana přijede až domů, do každého místa v Rychvaldu, a doveze ho do centra města! Při nástupu do vozidla každý cestující uhradí symbolické jízdné 10,- Kč, samotná cesta je hrazena městem. Jestliže bude chtít využít senior taxi i ke zpáteční cestě, domluví se s řidičem na čase a pro cestu zpět platí stejné pravidla hrazení (10,- Kč občan, ostatní hradí město).

HOSPITAL TAXI

Služba pro občany města Rychvald starší 65 let s jednou nutnou doprovodnou osobou, případně mladší, kteří jsou držiteli „ZTP“ a „ZTTP“.

Službu si je nutno objednat den předem na telefonu: 739 889 779

Pondělí
6:30 - 14:30
Úterý
6:30 - 14:30
Čtvrtek
6:30 - 14:30
Středa
6:30 - 14:30
Pátek
6:30 - 14:30

Cílové stanice:

  • Veškerá zdravotnická zařízení ve městě Bohumín a Orlová – 30,- Kč/ 1 osoba (cesta tam i zpět 60,- Kč/ 1 osoba)
  • Městská nemocnice s poliklinikou Ostrava Fifejdy – 30,- Kč/ 1 osoba (cesta tam i zpět 60,- kč/ 1 osoba)
  • Fakultní nemocnice Ostrava Poruba – 60,- Kč /1 osoba (cesta tam i zpět 120,- Kč/ 1 osoba)
  • Nemocnice Podlesí a.s., Třinec – 120,- Kč/ 1 soba (cesta tam i zpět 240,- Kč/ 1 osoba)