Vyberte stránku

SENIOR TAXI

Službu si můžete objednat v pracovní dny den předem do 14hod na telefonu: 728 525 065

Služba pro občany Rychvaldu starší 65 let a s průkazem ZTP a ZTTP.

Pondělí
6:30 - 14:30
Úterý
6:30 - 17:00
Čtvrtek
6:30 - 17:00
Středa
6:30 - 14:30
Pátek
6:30 - 14:30

Senior taxi pro občana přijede až domů, do každého místa v Rychvaldu, a doveze ho do centra města! Při nástupu do vozidla každý cestující uhradí symbolické jízdné 10,- Kč, samotná cesta je hrazena městem. Jestliže bude chtít využít senior taxi i ke zpáteční cestě, domluví se s řidičem na čase a pro cestu zpět platí stejné pravidla hrazení (10,- Kč občan, ostatní hradí město).

HOSPITAL TAXI

Služba pro občany města Rychvald starší 65 let s jednou nutnou doprovodnou osobou, případně mladší, kteří jsou držiteli „ZTP“ a „ZTTP“.

Službu si je nutno objednat den předem na telefonu: 739 889 779

Pondělí
6:30 - 14:30
Úterý
6:30 - 14:30
Čtvrtek
6:30 - 14:30
Středa
6:30 - 14:30
Pátek
6:30 - 14:30

Cílové stanice :

  • veškerá zdravotnická zařízení ve městě Bohumín a Orlová – 1 osoba/30,- Kč(cesta tam i zpět 60,- Kč)
  • Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy – 1 osoba/40,- Kč(cesta tam i zpět 80,- Kč)
  • Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba – 1 osoba/60,- Kč (cesta tam i zpět 120,- Kč)
  • Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj – 1 osoba/50,- Kč (cesta tam i zpět 100,- Kč)
  • Nemocnice Havířov, p.o. – 1 osoba/50,- Kč (cesta tam i zpět 100,- Kč)
  • Nemocnice Agel Ostrava – Vítkovice a.s. – 1 osoba/50,- Kč (cesta tam i zpět 100,- Kč)
  • Modrý pavilon s.r.o. Slezská Ostrava – 1 osoba/30,- Kč (cesta tam i zpět 60,- Kč)