Vyberte stránku

Veřejné výzvy na obsazení pracovního místa

Bližší informace lze získat:

* telefonicky na telefonním čísle 596 543 037
* osobně na MěÚ Rychvald, vedoucí Odboru organizačního, číslo dveří 004 v přízemí budovy
* e-mailem: sargankova@rychvald.cz