Vyberte stránku

KONTAKTY

Vedení města

starosta
Jméno
Ing. Dagmar Pížová
Telefon
596 543 038
Email
pizova@rychvald.cz
1. místostarosta
Jméno
Ing. Pavel Staněk
Telefon
596 543 039
Email
stanek@rychvald.cz
2. místostarosta
Jméno
Milan Starostka
Telefon
596 543 039
Email
starostka@rychvald.cz
tajemník
Jméno
Ing. Radek Běhal
Telefon
596 543 048
Email
behal@rychvald.cz

Oficiální adresa

Městský úřad Rychvald
Orlovská 678
735 32 Rychvald

IČ: 00297615
DIČ: CZ00297615
ID datové schránky: 6snbbka

tel.: 596 543 053
email: podatelna@rychvald.cz

Zaměstnanci

 

Spojovatelka

Telefon: 596 543 053

Odbor organizační

vedoucí odboru, evidence obyvatel
Jméno
Jana Sarganková
Telefon
596 543 037
Email
sargankova@rychvald.cz
sekretariát, přestupky
Jméno
Bc. Lena Koláková
Telefon
596 543 043
Email
kolakova@rychvald.cz
matrika, podatelna
Jméno
Iveta Rozsívalová
Telefon
596 543 040
Email
rozsivalova@rychvald.cz
recepce
Jméno
Jana Kiková
Telefon
596 543 042
Email
kikova@rychvald.cz
Jméno
Telefon
Email
Dům s pečovatelskou službou Rychvald
Jméno
Telefon
Email
pečovatelka
Jméno
Iva Sasoňová
Telefon
596 547 231
Email
pečovatelka
Jméno
Iveta Greňová
Telefon
596 547 231
Email
pečovatelka
Jméno
Svatava Adamčíková
Telefon
596 547 231
Email
pečovatelka
Jméno
Denisa Musilová
Telefon
596 547 231
Email

Odbor investic a správy majetku

vedoucí odboru, správa veřejného osvětlení, správa místních a účelových komunikací, zimní údržba, veřejná autobusová doprava
Jméno
Vladimíra Skupníková
Telefon
596 543 036
Email
skupnikova@rychvald.cz
investice a rozvoj města
Jméno
Jiří Jendřejčík
Telefon
596 543 041
Email
jendrejcik@rychvald.cz
investice a rozvoj města
Jméno
Ing. Jan Szweda
Telefon
596 543 044
Email
szweda@rychvald.cz

Odbor investic a správy majetku – oddělení správy majetku

vedoucí oddělení správy majetkunájmy nebytových prostorů, převody a nabytí pozemků
Jméno
Irena Kubíčková
Telefon
596 543 051
Email
kubickova@rychvald.cz
věcná břemena, nájmy pozemků, souhlasy účastníka řízení
Jméno
Marcela Obadalová
Telefon
596 543 056
Email
obadalova@rychvald.cz
nájemné a údržba byt. a nebyt. fondu
Jméno
Petra Kellnerová
Telefon
596 543 034
Email
kellnerova@rychvald.cz
údržba byt. a nebyt. fondu, hlášení závad
Jméno
Lucie Jendřejková
Telefon
596 543 047
Email
jendrejkova@rychvald.cz

Odbor stavební a životního prostředí

vedoucí odboru stavební úřad, silniční správní úřad, územní plán, přidělování čísel popisných
Jméno
Regina Ondrušková
Telefon
596 543 030
Email
ondruskova@rychvald.cz
stavební úřad, přidělování čísel popisných
Jméno
Pavlína Duchoňová
Telefon
596 543 055
Email
duchonova@rychvald.cz
stavební úřad, přidělování čísel popisných
Jméno
Ing. Denisa Plhalová
Telefon
596 543 054
Email
plhalova@rychvald.cz
ochrana životního prostředí, povolováníkácení stromů, zaběhnutí psi
Jméno
Jana Vehovská
Telefon
596 543 049
Email
vehovska@rychvald.cz
poplatky za odpad, poplatky za psy, biologický odpad, odvoz domovního odpadu
Jméno
Tomáš Drábek
Telefon
596 543 046
Email
drabek@rychvald.cz

Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy

vedoucí odboru
Jméno
Bc. Naděžda Šelongová
Telefon
596 543 050
Email
selongova@rychvald.cz
správa školských budov; garant GDPR; CzechPoint
Jméno
Ludmila Nechvátalová
Telefon
596 543 052
Email
nechvatalova@rychvald.cz
kulturní dům
Jméno
Telefon
Email
kulturní programy, pronájmy, inzerce RZ mobilní rozhlas, facebook, elektrokola v KD
Jméno
Ing. Petra Kotková
Telefon
596 572 511
Email
kotkova@rychvald.cz
domovnice, kopírování
Jméno
Daniela Budníková, Dominika Seberová
Telefon
596 572 511
Email
kotkova@rychvald.cz
knihovna
Jméno
Telefon
Email
knihovnice
Jméno
Hana Popiolková
Telefon
596 572 114
Email
knihovna@rychvald.cz
knihovnice
Jméno
Mgr. Tamara Tluštíková
Telefon
596 572 114
Email
knihovna@rychvald.cz

Odbor finanční

vedoucí odboru
Jméno
Ing. Ivana Reznerová
Telefon
596 543 032
Email
reznerova@rychvald.cz
účtárna
Jméno
Ing. Kateřina Poskerová
Telefon
596 543 035
Email
poskerova@rychvald.cz
účtárna
Jméno
Věra Vašíčková
Telefon
596 543 033
Email
vasickova@rychvald.cz
účtárna, pokladna
Jméno
Bc. Jana Krasňanová
Telefon
596 543 031
Email
krasnanova@rychvald.cz

Ostatní kontakty

Kronikář města

prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. 
Kontakt: 731 444 485; email: tadeusz.siwek@osu.cz

WWW stránky

Připomínky, nápady, návrhy, upozornění apod. – webmaster@rychvald.cz