Vyberte stránku

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE RYCHVALDU K SITUACI V ČR

[AKTUALIZOVÁNO 16.3.2020]

Vedení města si je vědomo vážnosti situace a vše pozorně sleduje ve spolupráci se zodpovědnými osobami. Vedení města žádá a vyzývá obyvatele k ohleduplnosti a k dodržování stanovených pravidel.

Shrnutí nejdůležitějších informací dotýkajících se přímo města Rychvald:

 • do odvolání jsou uzavřeny: Základní škola i školní jídelna, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže
 • Mateřská škola zatím zůstává v provozu – vedení města situaci sleduje a je v kontaktu s paní ředitelkou. Pokud by došlo ke změně, rodiče budou neprodleně informování všemi dostupnými informačními kanály.
 • Do odvolání je pozastaven provoz školního autobusu
 • Do odvolání se ruší všechny akce, které se měly konat v kulturním domě
 • Do odvolání je uzavřen Kulturní dům včetně knihovny
 • Do odvolání je přerušen provoz „Senior taxi“
 • Do odvolání se ruší výuka University třetího věku
 • Do odvolání je uzavřen sběrný dvůr města Rychvald
 • Na základě žádosti z Moravskoslezského kraje jsme zajistili kontakt pro obyvatele Rychvaldu, kteří by museli zůstat v karanténě a nemohli by si nakoupit.
  V takovém to případě lze volat v pracovní době na telefonní čísla 596 543 050 (Dana Ochodková – vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy) a 596 543 037 (Jana Sarganková – vedoucí Odboru organizačního). V mimopracovní době pak na číslo 731 414 042 (Bc. Lubomír Klaput – tajemník úřadu). Výše uvedení žádost zaregistrují a dotčeným osobám bude v co nejkratší době pomoc zajištěna.
 • UZAVŘENÍ VSTUPU DO MĚSTSKÉHO ÚŘADU: Městský úřad Rychvald přistupuje k preventivním opatřením v souvislosti se šířením koronaviru. S účinností od 16. 3. 2020 až do odvolání je budova uzavřena. Úředníky je možné kontaktovat POUZE telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Odklad plateb za odpad a psy

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v České republice se pro občany města Rychvald posunuje termín splatnosti poplatků za komunální odpad a psy do konce září.

Občané, kteří dosud nemají zaplaceno, dostanou v následujících dvou týdnech do svých schránek složenky, kde jsou uvedeny údaje (tj. číslo účtu, variabilní symbol a částku kterou je nutno zaplatit) pro možnost bezhotovostní platby z účtu. Prosíme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platbu. Dále připomínáme informaci, že nálepky na popelnice jsou zrušeny.  

Ing. Daniela Pavlosková, Odbor stavební a životního prostředí

Zrušení akcí KPOZ

Milí spoluobčané,

v posledních dnech jsme nuceni z pochopitelných důvodů měnit plány osobní, ale i společenské. Komise pro občanské záležitosti (dále jen KPOZ) připravovala pro občany města Rychvaldu na březen a duben dvě významné události, které musela operativně, vzhledem k „nařízení Ministerstva zdravotnictví, které vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob“ (a následných dalších omezení), z r u š i t.

Více informací včetně seznamu zrušených akcí naleznete níže v článku.

Konkrétně se jedná o tyto akce:

13.3.2020pro 70.leté jubilanty a zájemce z řad občanů města, divadlo „Sexem ke štěstí“, s pražskými umělci. Představení má vyjednán náhradní termín dne 15.5.2020. Prosíme občany, aby si lístky ponechali u sebe. Občané, kteří si vstupenky na představení zakoupili a termín náhradního představení jim nevyhovuje, mohou vstupenky vrátit na matrice úřadu. Volné vstupenky pak budou nabídnuty znovu k prodeji.

27.3.2020 – u příležitosti „Dne učitelů“ se mělo konat, v obřadní síni úřadu, slavnostní setkání učitelů ZŠ, MŠ a ZUŠ, k ocenění jejich dlouholeté práce. Rovněž tato akce neproběhla a KPOZ počítá s jejím uskutečněním v termínu každoročního, slavnostního ukončení školního roku, koncem měsíce června.

24.4.2020 – akce „Jubilanti 80+“. Pravidelná akce pro naše nejstarší občany se v Kulturní domě letos konat nebude. Jubilanti 80,85,90 a 90+ se však nemusí obávat, že bychom na jejich narozeniny zapomněli. Všichni, kterých se to v letošním roce týká, budou písemně kontaktováni pracovnicí MěÚ Rychvald, zda souhlasí s osobní návštěvou dvou členek KPOZ u jubilanta doma (návštěvy od 2.poloviny měsíce dubna). Pokud nedostaneme souhlas k návštěvě jubilanta, budeme se snažit dárek předat jiným, akceptovatelným způsobem (jubilant si převezme dárek na matrice osobně či prostřednictvím pověřené osoby).

Duben 2020 – nebude se konat vítání nových občánků města Rychvaldu. Rodičům dětí se ozveme hned jak to bude možné s informací o dalším termínu konání akcí.

Omlouváme se všem za tyto neradostné informace, ale věříme, že všichni chápeme, proč bylo nutné tyto kroky udělat. Věříme, že se brzy všechno navrátí do normálu a my se s Vámi všemi setkáme na našich dalších akcích. Děkujeme za pochopení, členky KPOZ.

Ing. Jana Máchová, předsedkyně KPOZ

Další informace pro Vás budou na facebooku a na webových stránkách města dle aktuálnosti situace.

Sdělení pro snoubence

Sdělení ministerstva vnitra týkající se konání svatebních obřadů vydané v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19:

S ohledem na včerejší vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

Iveta Rozsívalová
Matrika
t.č. 596 543 040