Vyberte stránku

Zrušení akcí KPOZ

Milí spoluobčané,

v posledních dnech jsme nuceni z pochopitelných důvodů měnit plány osobní, ale i společenské. Komise pro občanské záležitosti (dále jen KPOZ) připravovala pro občany města Rychvaldu na březen a duben dvě významné události, které musela operativně, vzhledem k „nařízení Ministerstva zdravotnictví, které vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání kulturních, sportovních i společenských akcí s počtem nad 100 osob“ (a následných dalších omezení), z r u š i t.

Více informací včetně seznamu zrušených akcí naleznete níže v článku.

Konkrétně se jedná o tyto akce:

13.3.2020pro 70.leté jubilanty a zájemce z řad občanů města, divadlo „Sexem ke štěstí“, s pražskými umělci. Představení má vyjednán náhradní termín dne 15.5.2020. Prosíme občany, aby si lístky ponechali u sebe. Občané, kteří si vstupenky na představení zakoupili a termín náhradního představení jim nevyhovuje, mohou vstupenky vrátit na matrice úřadu. Volné vstupenky pak budou nabídnuty znovu k prodeji.

27.3.2020 – u příležitosti „Dne učitelů“ se mělo konat, v obřadní síni úřadu, slavnostní setkání učitelů ZŠ, MŠ a ZUŠ, k ocenění jejich dlouholeté práce. Rovněž tato akce neproběhla a KPOZ počítá s jejím uskutečněním v termínu každoročního, slavnostního ukončení školního roku, koncem měsíce června.

24.4.2020 – akce „Jubilanti 80+“. Pravidelná akce pro naše nejstarší občany se v Kulturní domě letos konat nebude. Jubilanti 80,85,90 a 90+ se však nemusí obávat, že bychom na jejich narozeniny zapomněli. Všichni, kterých se to v letošním roce týká, budou písemně kontaktováni pracovnicí MěÚ Rychvald, zda souhlasí s osobní návštěvou dvou členek KPOZ u jubilanta doma (návštěvy od 2.poloviny měsíce dubna). Pokud nedostaneme souhlas k návštěvě jubilanta, budeme se snažit dárek předat jiným, akceptovatelným způsobem (jubilant si převezme dárek na matrice osobně či prostřednictvím pověřené osoby).

Duben 2020 – nebude se konat vítání nových občánků města Rychvaldu. Rodičům dětí se ozveme hned jak to bude možné s informací o dalším termínu konání akcí.

Omlouváme se všem za tyto neradostné informace, ale věříme, že všichni chápeme, proč bylo nutné tyto kroky udělat. Věříme, že se brzy všechno navrátí do normálu a my se s Vámi všemi setkáme na našich dalších akcích. Děkujeme za pochopení, členky KPOZ.

Ing. Jana Máchová, předsedkyně KPOZ

Další informace pro Vás budou na facebooku a na webových stránkách města dle aktuálnosti situace.

Share This