Vyberte stránku

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE RYCHVALDU K SITUACI V ČR

[AKTUALIZOVÁNO 16.3.2020]

Vedení města si je vědomo vážnosti situace a vše pozorně sleduje ve spolupráci se zodpovědnými osobami. Vedení města žádá a vyzývá obyvatele k ohleduplnosti a k dodržování stanovených pravidel.

Shrnutí nejdůležitějších informací dotýkajících se přímo města Rychvald:

 • do odvolání jsou uzavřeny: Základní škola i školní jídelna, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže
 • Mateřská škola zatím zůstává v provozu – vedení města situaci sleduje a je v kontaktu s paní ředitelkou. Pokud by došlo ke změně, rodiče budou neprodleně informování všemi dostupnými informačními kanály.
 • Do odvolání je pozastaven provoz školního autobusu
 • Do odvolání se ruší všechny akce, které se měly konat v kulturním domě
 • Do odvolání je uzavřen Kulturní dům včetně knihovny
 • Do odvolání je přerušen provoz „Senior taxi“
 • Do odvolání se ruší výuka University třetího věku
 • Do odvolání je uzavřen sběrný dvůr města Rychvald
 • Na základě žádosti z Moravskoslezského kraje jsme zajistili kontakt pro obyvatele Rychvaldu, kteří by museli zůstat v karanténě a nemohli by si nakoupit.
  V takovém to případě lze volat v pracovní době na telefonní čísla 596 543 050 (Dana Ochodková – vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy) a 596 543 037 (Jana Sarganková – vedoucí Odboru organizačního). V mimopracovní době pak na číslo 731 414 042 (Bc. Lubomír Klaput – tajemník úřadu). Výše uvedení žádost zaregistrují a dotčeným osobám bude v co nejkratší době pomoc zajištěna.
 • UZAVŘENÍ VSTUPU DO MĚSTSKÉHO ÚŘADU: Městský úřad Rychvald přistupuje k preventivním opatřením v souvislosti se šířením koronaviru. S účinností od 16. 3. 2020 až do odvolání je budova uzavřena. Úředníky je možné kontaktovat POUZE telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Share This