Vyberte stránku

Sdělení pro snoubence

Sdělení ministerstva vnitra týkající se konání svatebních obřadů vydané v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19:

S ohledem na včerejší vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

Iveta Rozsívalová
Matrika
t.č. 596 543 040

Share This