Vyberte stránku

Informace pro chovatele ptactva o průběhu ptačí chřipky

Žádáme chovatele, aby dodrželi opatření nařízená SVSČR pro ochranné pásmo do 3. 2. 2023 a to z důvodu stále probíhajícího vyhodnocování situace. O následných opatřeních bude město Rychvald opět informovat. Celostátní opatření jsou platná do odvolání. Pokud chovatel nemá možnost trvale chované ptactvo zajistit v uzavřených prostorách a je narušen komfort chovu, je možno pod dohledem chované ptactvo vypustit po dobu nezbytně nutnou mimo uzavřený prostor tak, aby bylo zajištěno, že chované ptactvo nepřijde do kontaktu s volně žijícím ptactvem a nebude kontaminováno krmivo, voda a stelivo. SVSČR doporučuje chovatelům používat při vstupu do uzavřených prostor určených pro chov desinfekci na obuv.
Share This