Vyberte stránku

Vyhlášení prvních výzev MAS Bohumínska je za dveřmi

Z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) budou vyhlášeny výzvy s hodnotou přesahující 10 mil. Kč a v rámci výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) bude rozděleno mezi potencionální žadatele více než 50 mil. Kč.

Výzvy OPZ budou zaměřeny na programy prevence kriminality, příměstské tábory, podporu vytváření nových pracovních míst nebo  podporu flexibilních forem zaměstnání.

Výzvy  IROP budou zaměřeny na rozvoj sociálních služeb, bezpečnost dopravy, cyklodopravu, infrastrukturu základních, středních a vyšších odborných škol a na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Bohumínsko vyhlásit na jaře 2018.

Bližší specifikace výzev roku 2017 včetně oprávněných žadatelů, finanční alokace jednotlivých výzev a omezení celkových způsobilých výdajů naleznete zde:

https://www.mas-bohuminsko.cz/soubory/clanky/135/201708140937491.pdf

V měsíci září budou probíhat semináře pro žadatele do jednotlivých výzev.

Neváhejte a konzultujte své projektové záměry s námi ještě před vyhlášením výzev! Začněte připravovat své žádosti o podporu již nyní!

Bližší informace k připravovaným výzvám a vašim projektovým záměrům vám poskytnou zaměstnanci kanceláře MAS Bohumínsko (www.mas-bohumínsko.cz sekce Kontakty).

Kancelář MAS Bohumínsko

Share This