Vyberte stránku

Parkoviště s parkovacím kotoučem

Upozorňujeme všechny řidiče na úpravu dopravního značení na parkovištích v centru města. Jedná se o parkoviště u Hrušky a parkoviště za MěÚ. Na těchto parkovištích musí řidiči při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm začátek stání. Na dodatkové tabulce DZ je pak vyznačena doba, po kterou je parkování možné. V pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. zde můžete parkovat pouze 60 min. V jinou dobu toto omezení neplatí. Kdo nerespektuje dopravní značku, dopouští se přestupku a lze mu v příkazním řízení uložit pokutu až dva tisíce korun. Parkovací kotouče jsou k dispozici na recepci MěÚ.

Vladimíra Skupníková
Odbor investic a správy majetku

Share This