Vyberte stránku

Prohlášení vedení města Rychvald k situaci na Ukrajině

Boje na Ukrajině zasáhly především život nevinných lidí.

Rada města Rychvald se ke stávající situaci již sešla na pracovní schůzce a aktuálně zjišťujeme možnosti jak účelně pomoci lidem postiženým válkou, zejména matkám s dětmi. Ve chvíli, kdy budeme mít více informací, ihned je zveřejníme.

Milan Starostka
starosta

Aktualizováno:

Momentálně je nejefektivnější finanční pomoc, která je organizována přes veřejné sbírky.

Veřejné sbírky:

Sbírka Charity České republiky – Charita pro Ukrajinu
Číslo účtu: 55660022/0800, Variabilní symbol: 104

www.charita.cz/kdo-jsme/pro-media/tiskove-zpravy/vyhlasujeme-sbirku-charita-pro-ukrajinu

Sbírka společnosti Člověk v tísni – SOS Ukrajina
Číslo účtu: 0093209320/0300

www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Číslo účtu: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502

www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc

UNICEF – Pomoc na Ukrajině
Číslo účtu: 11771177/0300, Variabilní symbol: 829

www.unicef.cz/unicef-rozsiruje-pomoc-na-vychode-ukrajiny

SOS ADRA – pomoc Ukrajině
Číslo účtu: 66888866/0300, Variabilní symbol 500

www.sos-msk.cz/jak-pomoci-ukrajine-oficialni-sbirky

Armády spásy
www.armadaspasy.cz
www.darujme.cz

 

Share This