Vyberte stránku

V Rychvaldě poděkovali dobrovolným dárcům krve

RYCHVALD – V obřadní síni rychvaldské radnice se konalo tradiční poděkování dobrovolným dárcům krve.

Lukáš Čempel (dárce krve): „Já jsem báňským záchranářem a snažím se pomáhat lidem, aby to pro nějakou dobrou věc. Odběrů mám přibližně nějakých 286 nebo 290. Darují od vojny, takže asi nějakých 30 let.“

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Dnes s Komisí pro občanské záležitosti předáváme ocenění dárcům krve. Velice si vážíme toho, že v Rychvaldě stále jsou a do konce jich neubývá. Ty lidi už tady vidím podruhé, potřetí. A určitě je to je to obrovský počin pro ty lidi a dáváme jim drobné dárky a poděkování a zapisují se nám do pamětní knihy.“

Dagmar Pížová (Komise pro občanské záležitosti města Rychvald): „Komise každé 2 roky připravuje oceňování dárců krve, protože si toho nesmírně vážíme i město Rychvald. Čili ve spolupráci s městem s panem starostou vychází výzva v Rychvaldském zpravodaji, aby se dobrovolní dárci přihlásili, nahlásili počet odběrů. My to zpracujeme a co 2 roky vlastně je oceňujeme a považujeme si ten jejich počin dárcovství. V letošním roce máme přihlášeno 16 dobrovolných dárců krve. Minule to bylo 18. Populace stárne nebo lidé nechtějí darovat krev, čili každé dárcovství krve je opravdu obdivuhodný počin a chtěli bychom vyzvat všechny, aby se přidali a aby vlastně pomohli zachraňovat lidské životy.“

Online přenos – 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Vážení obyvatelé,
Rada města Rychvald vás srdečně zve k návštěvě nebo k online sledování 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná ve středu 15. prosince 2021 v 16:30 hodin v KD Rychvald.
Opět máte možnost sledovat celé jednání online na tomto odkazu: https://youtu.be/mZ7q2uOtp74

 

Pořad pro 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 15.12.2021

  1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
  2. Kontrola usnesení
  3. Zpráva o činnosti RM
  4. Zprávu o činnosti FV
  5. Zpráva o činnosti KV
  6. Návrh rozpočtu města Rychvald na rok 2022
  7. Návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2021 – 2030
  8. Návrh spolufinancování kotlíkové dotace v programovém období 2021 – 2027 – 4. výzva
  9. Kotlíkové dotace v programovém období 2021 – 2027 – 4. výzva
  10. Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  11. Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok 2022; nabytí nemovitých věcí v k.ú. Rychvald
  12. Nabídka Náboženské obce Církve československé husitské v Rychvaldu
  13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. KI/52/d/2021/RR ke stavbě „Parkoviště Orlovská, Rychvald“
  14. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Rychvald č.1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  15. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  16. Vyřazení majetku města Rychvald bezúplatným převodem Základní škole Rychvald, okres Karviná, p.o.
  17. Diskuse
Václav Pavlík
místostarosta

DOTACE NA DČOV MĚSTO RYCHVALD

Vzhledem k jakési desinformační kampani, kterou se rozhodl pan Eduard Buchta rozvířit nejen na Facebooku, ale také i formou letáčků, považuji za vhodné uvést věci na pravou míru.

Budu stručný a držet se faktů.

V srpnu 2019 byl ve zpravodaji uveden článek o možnosti využít městem dotaci z výzvy 12/2019 Ministerstva životního prostředí na výstavbu domovních čistíren obsahující přílohu „Předběžný souhlas s realizací projektu“.

Následně po doručení „Předběžného souhlasu s realizací projektu“ od občanů a vyhodnocení zájmu o DČOV v jednotlivých lokalitách, byli kontaktováni ti vlastníci nemovitostí spadajících do lokalit, které vyhovovaly podmínkám dotační výzvy. U těch, kteří projevili zájem a podepsali „Souhlas s realizací projektu“, následně probíhala během roku místní šetření a byly posuzovány možnosti umístění. Vše bylo velmi dobře zpracováno pro podání dotace.  Bohužel na tento dotační titul vypršela alokace před ukončením platnosti výzvy. K nové výzvě 7/2021 bylo třeba nahradit „Souhlas s realizací projektu“ novým dokumentem „Soupis dotčených nemovitostí realizací projektu podepsaných vlastníky“ a následně aktualizovat Odborný posudek. Během listopadu jsem já i radní objeli všechny dotčené nemovitosti a zajistili potřebné dokumenty pro novou výzvu. ŽÁDOST O DOTACI BYLA PODÁNA DNE 29. 11. 2021.

Tolik informace pro občany. Podrobně budeme informovat v lednovém zpravodaji.

Milan Starostka
starosta

K rozsvícení vánočního stromu lidem v Rychvaldě zpíval Martin Chodúr

RYCHVALD – Rychvald dodrželi tradici o první adventní neděli rozsvítili vánoční strom rostoucí na náměstí.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Dodrželi jsme veškerá pravidla přes zákaz vlastně nějakých těch akcí, takže nemáme z toho žádný špatný pocit. Od tří hodin zde byl program pro děti kouzelnice Radana. Potom vlastně zpíval Martin Chodúr. Všem se líbil. Účast byla trošku menší, protože přece jenom nám nepřálo počasí, ale myslím si, že program byl na to, co jsme si mohli dovolit velmi velmi zdařilý. Na občerstvení jsme měli pouze čajíček. Žádný punč a svařáček ani medovinku. A děti dostaly nějaké pamlsky. Bylo to tady fajn a já přeju všem krásné a veselé Vánoce.“

Bylo to jako překvapující a pěkné. Lidi se sešlo docela dost. My jsme předtím byli v Ostravě, tam je mrtvo, takže tady bylo fajn.