Vyberte stránku

DOTACE NA DČOV MĚSTO RYCHVALD

Vzhledem k jakési desinformační kampani, kterou se rozhodl pan Eduard Buchta rozvířit nejen na Facebooku, ale také i formou letáčků, považuji za vhodné uvést věci na pravou míru.

Budu stručný a držet se faktů.

V srpnu 2019 byl ve zpravodaji uveden článek o možnosti využít městem dotaci z výzvy 12/2019 Ministerstva životního prostředí na výstavbu domovních čistíren obsahující přílohu „Předběžný souhlas s realizací projektu“.

Následně po doručení „Předběžného souhlasu s realizací projektu“ od občanů a vyhodnocení zájmu o DČOV v jednotlivých lokalitách, byli kontaktováni ti vlastníci nemovitostí spadajících do lokalit, které vyhovovaly podmínkám dotační výzvy. U těch, kteří projevili zájem a podepsali „Souhlas s realizací projektu“, následně probíhala během roku místní šetření a byly posuzovány možnosti umístění. Vše bylo velmi dobře zpracováno pro podání dotace.  Bohužel na tento dotační titul vypršela alokace před ukončením platnosti výzvy. K nové výzvě 7/2021 bylo třeba nahradit „Souhlas s realizací projektu“ novým dokumentem „Soupis dotčených nemovitostí realizací projektu podepsaných vlastníky“ a následně aktualizovat Odborný posudek. Během listopadu jsem já i radní objeli všechny dotčené nemovitosti a zajistili potřebné dokumenty pro novou výzvu. ŽÁDOST O DOTACI BYLA PODÁNA DNE 29. 11. 2021.

Tolik informace pro občany. Podrobně budeme informovat v lednovém zpravodaji.

Milan Starostka
starosta

Share This