Vyberte stránku

Informace pro letošní jubilanty 80 a více

Milí jubilanti 80, 85, 90 a více,

kteří slavíte své narozeniny ve 2.polovině roku 2021. Počátkem měsíce června t.r. jste obdrželi informační dopis Komise pro občanské záležitosti o způsobu a termínu převzetí dárku k vašemu životnímu jubileu.
Dovolujeme si Vám připomenout, že Vy, nebo Vámi pověřená blízká osoba, si jej může převzít v Kulturním domě v těchto dnech:

pondělí 14.6.2021
středa 16.6.2021
pondělí 21.6.2021
středa 23.6.2021
v časech 9:00- 11:30 a 15:00-17:00.

Jubilantům, kteří si dárek v těchto termínech nestihnou vyzvednout, budou tyto doručeny v měsíci, kdy slaví své životní jubileum. Těšíme se na setkání s Vámi.

Jana Máchová
předsedkyně KPOZ

V Ý Z V A k podpisu žádosti o DČOV

V Ý Z V A

k podpisu žádosti o DČOV podávané městem Rychvald, pro spoluobčany Rychvaldu, u kterých v minulých měsících proběhlo místní šetření za účasti pana Ing. Červka s komise výstavby a životního prostředí a kteří tak ještě v těchto dnech (od 24. května 2021 do dnes) neučinili z lokalit:

01 – Zbytky
02 – Vyhonkovec
03 – Za Stružkou
04 – Lipový potok
05 – Dvorek

Vážení spoluobčané,

v několika minulých měsících proběhla místní šetření prověřující možnosti samotných realizací domovních čistíren odpadních vod (dále i „DČOV“) na pozemcích všech oslovených zájemců navrhovaných lokalit pro podání žádosti o dotaci na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci výzvy č. 12/2019 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, kde žadatelem bude Město Rychvald. Posuzovány byly podmínky vhodné pro umístění DČOV a navrhované budoucí technické řešení čištění odpadních vod na pozemcích vlastních zájemců o DČOV, jako stanovení vhodné kapacity budoucí DČOV vzhledem k počtu trvale přihlášených obyvatel rodinných domů, křížení technologického příslušenství DČOV s inženýrskými sítěmi, návrh vypouštění takto vyčištěných odpadních vod do toku nebo opatření pro jejich vsakování, ochranná pásma studní apod.

Žádáme tímto všechny zájemce, kteří vyhověli všem výše uvedeným podmínkám z uvedených lokalit a kteří tak v posledních dnech (od 24. května 2021 do dnes) neučinili, aby se dostavili do kanceláře č. 3 v přízemí městského úřadu za účelem podpisu oficiálního dokumentu, který bude přílohou žádosti o dotaci v úředních hodinách, tj. Po a St 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 h a nebo využili telefonní kontakt 596 543 039, případně e-mail: behal@rychvald.cz k individuálnímu termínu. Je nutné, aby se k podpisu dostavili vždy všichni vlastníci dotčených výstavbou DČOV pozemků, tzn. v případě manželů oba dva manželé, v případě dílčích podílů spoluvlastníků všichni vlastnící pozemků.

 

Ing. Radek Běhal

vedoucí odboru investic a správy majetku

Rychvaldští připravují regulaci hustoty výstavby domů

RYCHVALD – Vedení Rychvaldu se snaží, aby se v budoucnu už nemohly stavět nové domy na mikro parcelách, na kterých místo jednoho domu developeři postaví domy čtyři. V dohledné době chce radnice připravit konkrétní podmínky pro výstavbu nových domů a současně zohlední potřeby starousedlíků.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Rychvald je jedna z mála obcí, kde nám přibývají obyvatelé. Máme tady od roku prakticky 2014 postaveno dalších 212 domů a další jsou před stavebním povolením, to znamená, že nějakých dalších 40 bude v tomto roce a rozhodli jsme se trošičku tady tu záležitost omezit vzhledem k infrastruktuře. Není kanalizace, nejsou nejsou silnice, tak jak by měly být. Lidé už si zase stěžují, že se nevyhnou snad v návalu vozů, které prostě s přibývajícími domy. Každý má dnes 2-3 auta. A rozhodli jsme se také již omezit nejmenší stavební pozemek, protože nechceme tady tak zvanou tu developerskou činnost, kde nám dělají vlastně sídliště naležato, a kde je stavební parcela 300 m. Prostě toto nechceme, chceme zachovat ten slezský ráz té zástavby nějakou tu urbanistiku tohoto místa, které je odjakživa, tak, jak je. To znamená mírně omezit a dát do nějaké rovnováhy. Město v současné době v souvislosti s územním plánem připravuje nějaké takové opravdu podmínky pro určení té velikosti plochy, a tak dál v té zástavbě, aby to odpovídalo tomu, čemu čemu chceme a kapacitě eventuálních sítí a infrastruktury.“