Vyberte stránku

V Ý Z V A k podpisu žádosti o DČOV

V Ý Z V A

k podpisu žádosti o DČOV podávané městem Rychvald, pro spoluobčany Rychvaldu, u kterých v minulých měsících proběhlo místní šetření za účasti pana Ing. Červka s komise výstavby a životního prostředí a kteří tak ještě v těchto dnech (od 24. května 2021 do dnes) neučinili z lokalit:

01 – Zbytky
02 – Vyhonkovec
03 – Za Stružkou
04 – Lipový potok
05 – Dvorek

Vážení spoluobčané,

v několika minulých měsících proběhla místní šetření prověřující možnosti samotných realizací domovních čistíren odpadních vod (dále i „DČOV“) na pozemcích všech oslovených zájemců navrhovaných lokalit pro podání žádosti o dotaci na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci výzvy č. 12/2019 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, kde žadatelem bude Město Rychvald. Posuzovány byly podmínky vhodné pro umístění DČOV a navrhované budoucí technické řešení čištění odpadních vod na pozemcích vlastních zájemců o DČOV, jako stanovení vhodné kapacity budoucí DČOV vzhledem k počtu trvale přihlášených obyvatel rodinných domů, křížení technologického příslušenství DČOV s inženýrskými sítěmi, návrh vypouštění takto vyčištěných odpadních vod do toku nebo opatření pro jejich vsakování, ochranná pásma studní apod.

Žádáme tímto všechny zájemce, kteří vyhověli všem výše uvedeným podmínkám z uvedených lokalit a kteří tak v posledních dnech (od 24. května 2021 do dnes) neučinili, aby se dostavili do kanceláře č. 3 v přízemí městského úřadu za účelem podpisu oficiálního dokumentu, který bude přílohou žádosti o dotaci v úředních hodinách, tj. Po a St 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 h a nebo využili telefonní kontakt 596 543 039, případně e-mail: behal@rychvald.cz k individuálnímu termínu. Je nutné, aby se k podpisu dostavili vždy všichni vlastníci dotčených výstavbou DČOV pozemků, tzn. v případě manželů oba dva manželé, v případě dílčích podílů spoluvlastníků všichni vlastnící pozemků.

 

Ing. Radek Běhal

vedoucí odboru investic a správy majetku

Share This