Vyberte stránku

Zrušení představení pro jubilanty a odložení vítání občánků

Divadelní představení pro 70ti leté jubilanty, „Sexem ke štěstí“ (10.12.2020) – ZRUŠENO

Z důvodu nejasného vývoje situace kolem virového onemocnění covid-19 se komise rozhodla prosincové divadelní představení zrušit.

Jubilantům (70ti letým) bude toto představení nahrazeno poukázkami do rychvaldské lékárny v hodnotě 300,- Kč/osoba. Poukázku si jubilant vyzvedne osobně, popř. „osoba pověřená“ v klubovně Kulturního domu, kde jim tyto poukázky budou vydávat členky komise.

Ti občané, kteří si vstupné na divadelní představení zakoupili (nejsou jubilanty) budou moci, taktéž v kulturním domě, vstupenky vracet a budou jim zpět vyplaceny peníze.

Klubovna KD, k výdeji poukázek a vrácení vstupného, bude otevřena v měsíci listopadu pondělky a středy, dle následujícího časového harmonogramu:

  • 9.11. 2020 9:00hodin – 11:30 hodin 9.11. 2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 11.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 11.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 16.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 16.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 18.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 18.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 23.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 23.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 25.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 25.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin

Ve středu, 25.11.2020, v 17:00 hodin končí výdej poukázek a vrácení vstupného! Poukázka je pro všechny 70ti leté jubilanty, tzn.i ty, kteří neměli zájem o divadelní představení, si nyní mohou vyzvednout nabízenou poukázku do lékárny. Těm z jubilantů, kteří si v uvedený čas poukázky do lékárny nevyzvednou, dárek komise – poukázka do lékárny – propadá.

Jubilanty, prosíme, vzít si s sebou (pokud možno) zaslanou platnou vstupenku a doklad totožnosti.

Stejná hygienická opatření nás nutí odložit i plánované „Vítání občánků“ do konce tohoto roku. Ihned jak bude možno plánovat tyto akce dáme vědět rodičům, již přihlášených dětí, nový termín konání slavnostního obřadu. Stále je možno své nově narozené děti hlásit na matriku, pokud máte i Vy zájem o slavnostní uvítání vašeho děťátka. Postup je jednoduchý:

Rodiče, kteří mají zájem o tuto akci, se mohou přihlásit osobně v kanceláři matriky nebo na email rozsivalova@rychvald.cz či telefonicky 596543040. Budou dopsáni do seznamu zájemců a po rozvolnění uvědomění pozvánkou s upřesněním času konání.

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy nashledanou!

Jana Máchová, Iveta Rozsívalová
Komise pro občanské záležitosti

Chodník ul. Hraniční, Bohumín

Město Bohumín připravuje výstavbu nového chodníku podél ul. Hraniční, na jehož realizaci bude žádat o dotaci z EU, z Integrovaného operačního programu prostřednictvím MAS Bohumínsko.

Předmětem projektu je výstavba chodníku Hraniční včetně odvodnění podél silnice III/4712  na území města Bohumína a Rychvaldu. Chodník bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci chodníku bude umístěno místo pro přecházení. Realizace projektu významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční a pěší dopravy a zajistí bezbariérový průchod v části města Záblatí směrem k Rychvaldu.

Dne 23.9.2020 Zastupitelstvo města Rychvald na svém 12. zasedání schválilo uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace tohoto projektu.

Finišuje stavba parkoviště a příprava nového kalendáře

RYCHVALD – Život v Rychvaldu neutichá ani v době koronaviru. Pokračuje stavba parkoviště v Mírové ulici a zástupci radnice si připomněli výročí vzniku samostatného Československa. Všechny domácnosti už brzy dostanou nový kalendář.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Dobrý den Rychvalde. Dobrý den, rychvalďáci. Všichni víme, jaká je situace a k situaci toliko. Sto druhé výročí jsme oslavili víceméně velice komorním způsobem jako asi všude v republice. Dali jsme kytky k pomníku pod kostelem. Zúčastnili jsme se místostarostové a já. A další věci, víte všichni, jak vypadají. Dále pokračujeme, tedy s mírným přerušením díky dešťům ve stavbě parkoviště, které se teda úspěšně blíží konečně k dokončení. A covid bohudík nezastavil tuto stavbu. Další věcí, kterou jsem chtěl říct, byl preventivně vydezinfikován celý úřad města Rychvald. Tak zvanou metodou nějakých nějakých aerosolů, kdy bych chtěl velice poděkovat hasičům z Karviné, kteří teda v pátek, kdy byl úřad uzavřen, celou akci provedli. A na závěr trošku něco veselejšího. Už mám první výtisk zkušební kalendáře, který je kontrolován, udělán. Jmenuje se tentokrát Rychvald v barvách slunce. Fotky udělal náš občan Pavel Píša. Jsou velice pěkné. A budeme ho rozvážet už prakticky od poloviny listopadu do všech domácností, takže aspoň něco slunečného pro vás, děkuji.“