Vyberte stránku

Chodník ul. Hraniční, Bohumín

Město Bohumín připravuje výstavbu nového chodníku podél ul. Hraniční, na jehož realizaci bude žádat o dotaci z EU, z Integrovaného operačního programu prostřednictvím MAS Bohumínsko.

Předmětem projektu je výstavba chodníku Hraniční včetně odvodnění podél silnice III/4712  na území města Bohumína a Rychvaldu. Chodník bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci chodníku bude umístěno místo pro přecházení. Realizace projektu významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční a pěší dopravy a zajistí bezbariérový průchod v části města Záblatí směrem k Rychvaldu.

Dne 23.9.2020 Zastupitelstvo města Rychvald na svém 12. zasedání schválilo uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace tohoto projektu.

Share This