Vyberte stránku

Zrušení představení pro jubilanty a odložení vítání občánků

Divadelní představení pro 70ti leté jubilanty, „Sexem ke štěstí“ (10.12.2020) – ZRUŠENO

Z důvodu nejasného vývoje situace kolem virového onemocnění covid-19 se komise rozhodla prosincové divadelní představení zrušit.

Jubilantům (70ti letým) bude toto představení nahrazeno poukázkami do rychvaldské lékárny v hodnotě 300,- Kč/osoba. Poukázku si jubilant vyzvedne osobně, popř. „osoba pověřená“ v klubovně Kulturního domu, kde jim tyto poukázky budou vydávat členky komise.

Ti občané, kteří si vstupné na divadelní představení zakoupili (nejsou jubilanty) budou moci, taktéž v kulturním domě, vstupenky vracet a budou jim zpět vyplaceny peníze.

Klubovna KD, k výdeji poukázek a vrácení vstupného, bude otevřena v měsíci listopadu pondělky a středy, dle následujícího časového harmonogramu:

  • 9.11. 2020 9:00hodin – 11:30 hodin 9.11. 2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 11.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 11.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 16.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 16.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 18.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 18.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 23.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 23.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin
  • 25.11.2020 9:00hodin – 11:30 hodin 25.11.2020 15:00hodin – 17:00 hodin

Ve středu, 25.11.2020, v 17:00 hodin končí výdej poukázek a vrácení vstupného! Poukázka je pro všechny 70ti leté jubilanty, tzn.i ty, kteří neměli zájem o divadelní představení, si nyní mohou vyzvednout nabízenou poukázku do lékárny. Těm z jubilantů, kteří si v uvedený čas poukázky do lékárny nevyzvednou, dárek komise – poukázka do lékárny – propadá.

Jubilanty, prosíme, vzít si s sebou (pokud možno) zaslanou platnou vstupenku a doklad totožnosti.

Stejná hygienická opatření nás nutí odložit i plánované „Vítání občánků“ do konce tohoto roku. Ihned jak bude možno plánovat tyto akce dáme vědět rodičům, již přihlášených dětí, nový termín konání slavnostního obřadu. Stále je možno své nově narozené děti hlásit na matriku, pokud máte i Vy zájem o slavnostní uvítání vašeho děťátka. Postup je jednoduchý:

Rodiče, kteří mají zájem o tuto akci, se mohou přihlásit osobně v kanceláři matriky nebo na email rozsivalova@rychvald.cz či telefonicky 596543040. Budou dopsáni do seznamu zájemců a po rozvolnění uvědomění pozvánkou s upřesněním času konání.

Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy nashledanou!

Jana Máchová, Iveta Rozsívalová
Komise pro občanské záležitosti

Share This