Vyberte stránku

Informace k výkopovým pracím v centru města

AKTUALIZOVÁNO (28.4.2022):  Společnost CETIN a.s. se omlouvá za prodloužení termínu dokončení stavby z technických důvodů.

Město Rychvald uzavřelo se společností CETIN a.s., dne 1.12.2021 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby označené 11010-093372 FTTx0_T_KRVN_Rychvald_RYKAR1_UR.

Společnost CETIN a.s., hodlá na své náklady uložit do pozemků ve vlastnictví Města Rychvald optické kabely. Stavba řeší uložení optických kabelů, zatažených v trubkách a trubičkách HDPE pro vysokorychlostní internet a přípojky objektů viz příloha č. 1 Katastrální mapa, na pozemcích p.č. 1/1, p.č. 4/1, p.č. 63, p.č. 58/1, p.č. 59/1 a p.č. 67/1 všechny v k.ú. Rychvald.

Stavba byla zahájena v březnu letošního roku. Předpokládané ukončení stavby 15.4.2022.

Marcela Obadalová
úředník oddělení správy majetku
Odbor investic a správy majetku

Share This