Vyberte stránku

Informace k podmínkám 4. výzvy kotlíkových dotací 

Vážení občané,

předáváme informaci obdrženou z MSK.

Všechny informace k dotacím naleznete na stránkách:
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

Přiložené soubory:
Postup výpočtu čistého příjmu
Zjednodušené podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací 

Jana Dostálová
Odbor stavební a životního prostředí

 

Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací (NETÝKÁ SE žadatelů z 3. výzvy ! ! ! )

chtěli bychom Vás informovat o změnách v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací, o kterých Ministerstvo pro Životní prostředí ČR (dále jen “MŽP”) rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním.

První změna se týká navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč.

Druhá změna se týká omezení podpory plynových kotlů a to následovně:

V případě, že již je nebo bude do 30.4.2022 výměna plynového kotle realizovaná, se nic nemění. Dotace bude proplacena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce). K žádosti bude předložen jako příloha doklad o uvedení kotle do provozu s datem do 30.4.2022.

V případě, že realizace výměny nebude možné do 30.4.2022 stihnout, bude nutné předložit s žádostí o dotaci, formou přílohy, závaznou objednávku instalace kotle vystavenou do 30.4.2022. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30.4.2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Žádost bude schválena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce).

V případě, že nebude výměna plynového kotle uskutečněná, ani závazně objednaná do 30.4.2022, nebude žádost o dotaci schválena.

(MSK)

Share This