Vyberte stránku

Rychvaldští bilancovali uplynulý rok a avizují letošní akce

Datum zveřejnění/aktualizace: 12/01/2022

RYCHVALD – Začátek roku je vhodnou příležitostí pro bilancování loňské činnosti a nastínění letošních plánů.

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Já bych chtěl poprvé v tomto roce pozdravit všecky všecky občany Rychvaldu. Hlavně jim popřál do nového roku. Hodně štěstí, hodně pohody a hlavně teda hodně zdraví.“

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: „Já vzhledem k tomu, že se jedná o naše první setkání v novém roce, tak bych chtěl pozdravit všechny občany Rychvaldu. Popřát jim hodně zdraví do nového roku a doufám, že v tom následném období bude pokračovat to, v čem jsme se pustili vzhledem k zlepšení životního prostředí, jako jsou kotlíkové dotace a na konci loňského roku. Ucházíme se o dotace na domovní čistírny odpadních vod.“

Václav Pavlík (NEZÁVISLÍ), místostarosta Rychvaldu: „Také já se připojuji k přání všem obyvatelům města Rychvald. Přeji především pevné zdraví a také spokojenost s životem ve městě. V oblasti investic a připrav na ně jsme především zvládli na hřbitově vzniklo nové kolumbárium. Zrekonstruovali jsme prostory po dřívějším DDM na novou družinu pro děti. Také jsme zrekonstruovali prostory služeb města pro lepší komfort obyvatel, kteří tam chodí vyřizovat své záležitosti. Zpracovává se velká projektová dokumentace na investiční akce, kterými budou přístavba pavilonu základní školy a také nové sportovní haly. Mezi významné investiční akce konce roku patří také rekonstrukce smuteční síně, která bude v nejbližší době dokončena. V oblasti bydlení je tady velkým úspěchem to, že jsme dokončili důležitou změnu číslo 2 územního plánu. Také už se nám rozbíhají licitace městských bytů a už první zkušenosti jasně potvrdily, že to byl správný krok.“

RYCHVALDSKÝ MINIEXPRES

Město Rychvald spolupracuje s televizí POLAR. Ta přináší každých čtrnáct dnů obyvatelům Rychvaldu reportáže o aktuálním dění ve městě a tím se naše krásné město dostává do podvědomí široké veřejnosti prostřednictvím televizního a internetového vysílání.

Premiéra vždy každou lichou středu v měsíci v 16:28.

Všechny vysílací časy:
Středa: 16:28, 19:28, 22:28
Čtvrtek: 04:28, 7:28, 10:28, 13:28

Jak program naladit na televizi.
Kde sledovat na webu.

MOBILNÍ ROZHLAS INFORMUJE NEJRYCHLEJI

Připomínám, že již delší dobu je v provozu služba MOBILNÍ ROZHLAS a dnes lze tuto cestu považovat za nerychlejší doručení informací z města obyvatelům.

Registraci lze provést na webové adrese: rychvald.mobilnirozhlas.cz/registrace

Ideální je, pokud si do svého mobilního telefonu rovnou stáhnete aplikaci „ZLEPŠEME ČESKO“:
Android: ZDE
iOS: ZDE

Řekněte o této službě také rodině, přátelům i známým. Budou tak také dostávat podstatné informace z města rychle, přehledně a aktuálně.

Přes aplikaci jsou zasílány informace o odstávkách elektřiny, poruchy vody, informace o akcích města, jejich organizací či spolků a mnohé další. Informujeme také o měření rychlosti městskou policií na komunikacích v Rychvaldu. Tato informace je zasílána vždy ráno v den měření.

Share This