Vyberte stránku

Online přenos – 16. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Vážení obyvatelé,
Rada města Rychvald vás srdečně zve k návštěvě nebo k online sledování 16. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná ve středu 15. září 2021 v 16:30 hodin v KD Rychvald.
Opět máte možnost sledovat celé jednání online na tomto odkazu: https://youtu.be/DKLVMx5iAa0

 

Pořad pro 16. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 15. 09. 2021

  1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 16. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
  2. Kontrola usnesení
  3. Zpráva o činnosti RM
  4. Zprávu o činnosti FV
  5. Zpráva o činnosti KV
  6. Vydání změny č. 2 Územního plánu Rychvaldu
  7. Odpověď na dotaz z 15. zasedání ZM ze dne 16. 6. 2021
  8. Pohledávka po zemřelém panu Radimu Mokroszovi
  9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva (27. 7. 2021)
  10. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva (28. 7. 2021)
  11. Bezúplatný převod – nabytí pozemků p.č. 2600/2 a p.č. 6797 v k.ú. Rychvald do vlastnictví města Rychvald
  12.  Bezúplatný převod – nabytí částí pozemků p.č. 6832/1 a p.č. 6833 v k.ú. Rychvald do vlastnictví města Rychvald
  13. Žádost p. Bc. Davida Sukeníka o odkoupení pozemku p.č. 5166 v k.ú. Rychvald
  14. Žádost p. Pavla Knapce a p. Lenky Volné o odkoupení části pozemku p.č. 2781/1 v k.ú. Rychvald 
  15. Zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Města Rychvald
  16. Aktualizace „Programu rozvoje města Rychvald na období 2018 – 2026“
  17. Diskuse

Václav Pavlík
místostarosta

Doprava na ulici Školní – nové značení

Pro zvýšení dopravní bezpečnosti před školou v době začátku a konce výuky, kdy rodiče přivážejí a odvážejí své děti do školy automobily a současně přijíždí školní autobus, se vedení města rozhodlo upravit dopravní značení v této oblasti. Nově před budovu školy, ale i na ul. Středovou, ve dnech od pondělí do pátku v čase od 7:00 – 9:00 a 12:00 – 14:00 hodin, vjedete pouze ze strany od ul. Mírová a vyjedete pouze na ul. Bohumínskou, či na parkoviště u této ulice.

Doufáme, že toto řešení napomůže plynulosti dopravy, a hlavně zvýší bezpečnost dětí.

Vladimíra Skupníková
Odbor investic a správy majetku

Do škol v Rychvaldě se po prázdninách vrátily děti, prvňáků zase přibylo

RYCHVALD – Základní školy v Rychvaldu po prázdninách opět přivítaly své žáky. Prvňáčci měli slavnostní přijetí a šerpování v kulturním domě.

Řehoř Gavar (prvňáček): „Já se těším do školy a těším se na kamarády a těším se tu angličtinu a na tu matiku.“

Martina Gavar (maminka prvňáčka Řehoře): „Jsme rádi, že jde mladý do školy, protože už bude doma trošku klid. Starší už taky je ve čtvrté třídě takže budou chodit spolu, takže určitě jsme rádi. Hlavně aby se to zase nezavřelo, protože všichni potřebují chodit do práce a podobně už znovu ne. Jsme moc spokojení se školou, a i když jsme se z Heřmanic potom přestěhovali do centra tak proto jsme dávali i mladšího znova do Rychvaldu, protože jsme hodně spokojeni.“

Milan Starostka (ANO), starosta Rychvaldu: „Je prvního září, máme vlastně první školní den. Letos bohudíky tedy děti nastupují do školy normálně a a my jsme v kulturním domě, kde vítáme prvňáčky. Loni jsme jich měli 68, letos máme 83, což je tendence víceméně nárůstová. Jsme tomu samozřejmě rádi. A já jenom za všecky popřeju za vedení města Rychvaldu popřeji prvňáčkům, krásný školní rok, ať je lepší, než byl loni a ať se jim ve škole líbí a daří.“

Daniel Cigánek (ředitel ZŠ Rychvald): „Prvňáčkům přeju, aby jim škola kromě dovedností a vědomostí přinášela také kapku radosti. Aby se vždycky po prázdninách na něco těšili. Na své spolužáky, na paní učitelky nebo na to co se dozví nového. No a aby jim to jejich nadšení nějakou dobu vydrželo. My se na ně těšíme a věřím, že už to všechno společně zvládneme. Žáci prvního stupně to znamená že i prvňáci se letos mohou těšit na nově zrekonstruovanou družinu.