Vyberte stránku

Online přenos – 16. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Vážení obyvatelé,
Rada města Rychvald vás srdečně zve k návštěvě nebo k online sledování 16. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná ve středu 15. září 2021 v 16:30 hodin v KD Rychvald.
Opět máte možnost sledovat celé jednání online na tomto odkazu: https://youtu.be/DKLVMx5iAa0

 

Pořad pro 16. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 15. 09. 2021

  1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 16. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
  2. Kontrola usnesení
  3. Zpráva o činnosti RM
  4. Zprávu o činnosti FV
  5. Zpráva o činnosti KV
  6. Vydání změny č. 2 Územního plánu Rychvaldu
  7. Odpověď na dotaz z 15. zasedání ZM ze dne 16. 6. 2021
  8. Pohledávka po zemřelém panu Radimu Mokroszovi
  9. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva (27. 7. 2021)
  10. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech – 3. výzva (28. 7. 2021)
  11. Bezúplatný převod – nabytí pozemků p.č. 2600/2 a p.č. 6797 v k.ú. Rychvald do vlastnictví města Rychvald
  12.  Bezúplatný převod – nabytí částí pozemků p.č. 6832/1 a p.č. 6833 v k.ú. Rychvald do vlastnictví města Rychvald
  13. Žádost p. Bc. Davida Sukeníka o odkoupení pozemku p.č. 5166 v k.ú. Rychvald
  14. Žádost p. Pavla Knapce a p. Lenky Volné o odkoupení části pozemku p.č. 2781/1 v k.ú. Rychvald 
  15. Zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Města Rychvald
  16. Aktualizace „Programu rozvoje města Rychvald na období 2018 – 2026“
  17. Diskuse

Václav Pavlík
místostarosta
Share This