Vyberte stránku

Radary v Rychvaldě zpomalily dopravu, město teď řeší další ulice

Datum zveřejnění/aktualizace: 28/04/2021

RYCHVALD – Město Rychvald má za sebou zhruba rok měření rychlosti vozidel na hlavních tazích, kde bylo zapotřebí snížit rychlost projíždějících automobilů s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu.

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: „Z výsledků toho zhruba více než ročního měření nám vyplývá, že polovina řidičů, kteří projíždějí obcí, dodržuje stanovenou rychlost, no a z té druhé poloviny je tam valná většina, kteří ji překračují nějaké menší míře. Po upozornění ji korigují na tu danou mez. No a z těch, co ji překročí trochu víc, než je možno, tak část z nich tu rychlost také koriguje samozřejmě na tu povolenou, ale jsou i tací, kteří prostě ignorují vše. „

Radary nejen že měří rychlost vozidel, ale také monitorují hustotu dopravy.

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: „Z dat, které z těch měřičů máme, tak po těch příjezdových cest, které měříme vyplývá, že, jak po těch cestách, tak zejména středem obce je hustota dopravy zhruba 6000 vozidel v průměru za den. A to, co se týká a jak jsem zmínil těch řidičů, kteří nerespektují nic, tak je to dáno cirka taky zhruba těch 240-300 vozidel, které prostě nedodržují dopravní předpisy.“

Tři radary na hlavních tazích hodlá radnice zachovat a současně zvažuje, že provede tak zvané skryté měření na jiných místech. Podle výsledků se na tato místa zaměří strážníci se svým radarem.

Pavel Staněk (SPD), místostarosta Rychvaldu: „Důležité pro nás je vědět, kdy, kdy postihneme právě ty, kteří ignorují absolutně vše.“

Záznamy z radarů v Rychvaldu už také posloužily republikové policii při vyšetřování trestné činnosti, když zaznamenaly průjezd vozidel pachatelů.

RYCHVALDSKÝ MINIEXPRES

Město Rychvald spolupracuje s televizí POLAR. Ta přináší každých čtrnáct dnů obyvatelům Rychvaldu reportáže o aktuálním dění ve městě a tím se naše krásné město dostává do podvědomí široké veřejnosti prostřednictvím televizního a internetového vysílání.

Premiéra vždy každou lichou středu v měsíci v 16:28.

Všechny vysílací časy:
Středa: 16:28, 19:28, 22:28
Čtvrtek: 04:28, 7:28, 10:28, 13:28

Jak program naladit na televizi.
Kde sledovat na webu.

MOBILNÍ ROZHLAS INFORMUJE NEJRYCHLEJI

Připomínám, že již delší dobu je v provozu služba MOBILNÍ ROZHLAS a dnes lze tuto cestu považovat za nerychlejší doručení informací z města obyvatelům.

Registraci lze provést na webové adrese: rychvald.mobilnirozhlas.cz/registrace

Ideální je, pokud si do svého mobilního telefonu rovnou stáhnete aplikaci „ZLEPŠEME ČESKO“:
Android: ZDE
iOS: ZDE

Řekněte o této službě také rodině, přátelům i známým. Budou tak také dostávat podstatné informace z města rychle, přehledně a aktuálně.

Přes aplikaci jsou zasílány informace o odstávkách elektřiny, poruchy vody, informace o akcích města, jejich organizací či spolků a mnohé další. Informujeme také o měření rychlosti městskou policií na komunikacích v Rychvaldu. Tato informace je zasílána vždy ráno v den měření.

Share This