Vyberte stránku

Sběrný dvůr bude znovu v provozu od 15.4.2021

Vážení občané, sběrný dvůr bude znovu v provozu od 15.4.2021 na místo původně avízovaného data 12.4.2021. K mírnému časovému skluzu došlo z důvodu pozdějšího dodání zařízení SD od dodavatelů.

Níže naleznete několik užitečných informací k provozu SD:

Provoz sběrného dvora odpadů města Rychvald (SD) se řídí Provozním řádem a Obecně závaznou vyhláškou obce (OZV) – odpadovou vyhláškou.

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ: PO – SO 10:00 – 17:00 hodin vyjma dní uvedených v zákoně č. 223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Odevzdávat odpady na SD mohou pouze občané města Rychvald (vyjma výrobků s ukončenou životností, které spadající do působnosti smluvních kolektivních systémů). Každý občan obce, který chce odpady na SD odevzdat, je povinen na vyžádání obsluhy SD předložit občanský průkaz z důvodu ověření trvalého bydliště a v případě kovového odpadu i data narození. Dále je každý občan povinen řídit se pokyny obsluhy SD.

Zdvořile žádáme občany města, aby se snažili odpad pečlivě třídit podle druhů odpadů. Stavební odpad nesmí obsahovat dřevo, lepenku, plasty a podobně. Tyto odpady je třeba umístit do jiných sběrných nádob či kontejnerů a separovat je tak od stavebního odpadu. Dále Vás žádáme, pokud to bude možné, separovat beton a cihly zvlášť do příslušných sběrných nádob. Rovněž apelujeme na občany, aby dovážený objemný odpad (např. nábytek) byl v rozloženém stavu a byly z něho odstraněny skla či zrcadla, které lze rovněž na SD dovézt, ale je třeba je umístit do kontejneru k tomu určenému.

Pokud plánujete dovézt do SD větší množství odpadů, (např. u vyklízení nemovitostí) doporučujeme předem ověřit kapacitu kontejnerů daného odpadu u obsluhy SD na níže uvedeném telefonním čísle.

Zpětný odběr elektrozařízení:
– součástí sběrného dvora odpadů jsou i místa zpětného odběru elektrozařízení – smluvní partneři kolektivního systému: ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s. a EKOLAMP s.r.o.
– zde mohou občané odevzdat bezplatně kompletní elektrická zařízení podléhající zpětnému odběru.

Sbírané elektrozařízení:
ELEKTROWIN
– chlazení (chladničky, mrazničky…)
– velké spotřebiče (pračky, el. trouby, myčky, el. radiátory…)
– malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, el. budíky, el. sekačky…)
ASEKOL
– TV a PC monitory-osobní počítače vč. myší a klávesnic-tiskárny – el. psací stroje-videokamery-rádia-ostatní el. hračky…
EKOLAMP
– Světelné zdroje – přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, vysoce intenzivní výbojky, vč. vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami,
– velká zařízení – pouze lineární zářivky od 50 cm (kromě solárních panelů)
– malá zařízení – žádný vnější rozměr zařízení nepřesahuje 50 cm.

Vážení občané, závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že služba provozu sběrného dvora pro vás bude přínosem a že nebude docházet ke zbytečným konfliktům mezi obsluhou SD (která musí dbát na výše uvedená pravidla provozu SD) a Vámi občany.  Naším cílem je zvýšení komfortu likvidace odpadů a zároveň zachování výše poplatků za odpady.

Lukáš Oprchalský
jednatel Služby města Rychvald, spol. s.r.o.

Share This