Vyberte stránku

Fungování MěÚ od 20.4.

S účinností ode dne 20. dubna 2020 přijal MěÚ Rychvald v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS COV-2 mimořádná opatření:

  • MěÚ Rychvald bude zpřístupněn pro občany v pondělí a středu od 8 – 11:30h a 12:30 – 17h. S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy prosíme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonní kontakt před osobním kontaktem
  • Předem telefonicky sjednat osobní návštěvu na úřadu k vyřízení své záležitosti
  • Při vstupu na úřad použít dezinfekci, která je umístěna za vstupními dveřmi
  • Z důvodu minimalizace pohybu obyvatel v budově MěÚ – přijímání žádostí na podatelnu v přízemí na recepci. U žádostí/podání, kde není třeba potvrzení přijetí, použít schránku umístěnou na budově MěÚ u zadních dveří MěÚ
  • Vzhledem k tomu, že koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, je nezbytné v co největší míře omezit přímý kontakt osob, dodržovat bezpečné odstupy, používat ochranné prostředky dýchacích cest a provádět pravidelnou desinfekci rukou či předmětů

Lubomír Klaput, v.r., tajemník

Share This