Vyberte stránku

Opětovné přesunutí divadelního představení „Sexem ke štěstí“

Vstupenky zůstávají nadále v platnosti. Těm z Vás, kterým termín nevyhovuje nebo se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu představení zúčastnit a vstupenky jste si zakoupili na matrice zdejšího úřadu – můžete vstupenky vrátit (do 30.9.2020) ­- vstupné Vám bude vráceno. Tyto vstupenky pak budou ve volném prodeji nabídnuty dalším zájemcům.

Jubilanti, kteří dostali vstupenky jako dárek od KPOZ k jubileu zdarma si je mohou ponechat, pokud se v prosinci představení zúčastní. Pokud se nebudou chtít zúčastnit, mohou je také vrátit na matrice u p.Rozsívalové.

Děkujeme za pochopení.

Iveta Rozsívalová, v.r.
Matrika MěÚ Rychvald
596 543 040
rozsivalova@rychvald.cz

 

Rychlá a spolehlivá pomoc podnikatelům z Moravskoslezského kraje!

Vážení rychvaldští podnikatelé, podnikáte v Moravskoslezském kraji a museli jste omezit své ekonomické aktivity v důsledku koronavirové pandemie a souvisejících mimořádných opatření vlády ČR? Moravskoslezský kraj spustil projekt Rychlá rada pro pomoc podnikatelům postiženým následky koronaviru.

Na tomto webu odborníci z krajských partnerských organizací zájemcům rychle, jednoduše a zdarma pomohou se zorientovat v aktuálně nabízených regionálních, státních a evropských programech. V rámci těchto webových stránek funguje také online poradna pro podnikatele a firmy.

Poradenský tým bude dotazy zodpovídat během několika hodin, nejpozději však do 24 hodin.

Pokud hledáte radu, najdete ji zde: https://rychla-rada.cz/.

S přáním pevného zdraví
Milan Starostka

Výdej roušek pro občany

V sobotu 4. 4. 2020 ve 14:00 proběhne výdej roušek za Kulturním domem pro rychvaldské občany.

Pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří z jakýchkoli důvodů si nemohou pro roušku přijít a nemají jinou možnost, nechť volají v pondělí až pátek na tel. číslo 596 543 037.

V sobotu a neděli prosím volejte na mobil 731 421 602. Roušky jim budou dovezeny do domu.

Milan Starostka, starosta města

Biologický odpad můžete vyvézt jednodušeji

Město Rychvald se rozhodlo zjednodušit možnost vyvezení biologického odpadu do sběrného dvora.

Ve dnech, kdy je sběrný dvůr otevřen (pondělí, středa, pátek: 10:00-17:00 a sobota 8:00-14:00) bude už od 8:00 hodin ráno přistaven před sběrným dvorem kontejner na biologický odpad.

Obyvatelé Rychvaldu tak mohou vyvézt tento odpad bez nutnosti vjezdu dovnitř objektu sběrného dvora.

Týká se to POUZE biologického odpadu a prosíme občany, aby respektovali pokyny obsluhy vzhledem k výjimečné situaci.

Prosíme sledujte informace na FB a webu města.
Průběžně budeme aktualizovat vše důležité.

Dovolujeme si vám připomenout, že město Rychvald již téměř rok provozuje službu MOBILNÍ ROZHLAS. Dnes lze tuto cestu považovat za nerychlejší doručení informací z města obyvatelům.

Registraci lze provést například na webové adrese:
rychvald.mobilnirozhlas.cz/registrace 

Ideální je, pokud si do svého mobilního telefonu rovnou stáhnete aplikaci „ZLEPŠEME ČESKO“:
Android:
https://bit.ly/2JqJg2h
iOS:
https://apple.co/2UBylb6

Správa pohřebiště informuje

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti v Rychvaldu, že po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli COVID-19, funguje správa pohřebiště v omezeném režimu. Nenavštěvujte nás.

Smlouvy o nájmu hrobových míst, jejichž nájem v těchto dnech končí, bude možno vyřídit do 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. Změny nájemců hrobového místa budou vyřizovány až po ukončení nouzového stavu.

Pokud nájemce nechce tak dlouho čekat a může nájem za hrobové místo uhradit převodem, ať nás kontaktuje na telefonním čísle 731 414 256.

Na stejném telefonním čísle lze také vyřídit akutní záležitosti ohledně hrobů (např. otevření brány pro vjezd nebo vyřízení nového hrobového místa, pokud to nesnese odklad).