Vyberte stránku

Dotace na DČOV schválena!

Oznamuji všem občanům Rychvaldu,
kteří projevili zájem o dotaci na domovní čistírny odpadních vod (DČOV) z vybraných lokalit Zbytky, Vyhonkovec, Za Stružkou, Lipový potok a Dvorek, uvedených v žádosti o dotaci, o kterou město požádalo v rámci Výzvy 7/2021 NPŽP, že dotace pro město Rychvald byla schválena.

Nyní vysoutěžíme projekční firmu, která bude jednotlivé zájemce kontaktovat a zpracuje projektovou dokumentaci. Pak nastoupí realizace!

Děkuji všem, kdo se na přípravě podíleli. Současně připomínám, že v této chvíli probíhá sběr dotazníků předběžného průzkumu o výstavbu DČOV lokality Horní Podlesí, který byl uveřejněn v Rychvaldském
zpravodaji 6/2022.

Milan Starostka
starosta města Rychvald

Share This