Vyberte stránku

Představení „DON QUIJOTE de la mAncha“ se přesouvá

Vzhledem přetrvávající situaci a vládním nařízením ČR Vám oznamujeme, že představení „DON QUIJOTE de la mAncha“ se RUŠÍ. Věříme, že se situace zlepší a společně podpoříme toto kulturní představení v našem městě. Proto jsme se s divadelní agenturou domluvili na náhradním termínu tohoto divadla.

Termín 22. 4. 2021 v 18:00 v KD Rychvald.

Vstupenky zůstávají nadále v platnosti. Těm z Vás, kterým termín nevyhovuje nebo se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu představení zúčastnit a vstupenky jste si zakoupili u paní Kotkové v kanceláři KD, můžete vstupenky vrátit (do 15. 11.2020) – vstupné Vám bude vráceno.

Tyto vstupenky pak budou ve volném prodeji nabídnuty dalším zájemcům.

Uzavření Mateřské školy Mírová

POZOR, ZMĚNA!

Vážení rodiče a zákonní zástupci, z nařízení zřizovatele a v součinnosti s krajskou hygienickou stanicí se mateřská škola Rychvald, Mírová 1744 uzavírá do 16.10.2020 včetně.

Provoz bude znovu zahájen v pondělí 19.10.2020.

Odloučená pracoviště – mateřská škola Václav a Podlesí zůstávají v provozu.

O dalších případných změnách budete včas informováni.

ÚP ČR upravuje úřední hodiny

Vzhledem k aktuální epidemické situaci, nově přijatým krizovým opatřením a v souladu s příslušným usnesením Vlády ČR upravuje Úřad práce ČR od pondělí 12. 10. 2020 úřední hodiny na všech kontaktních pracovištích v celé republice. Lidé mohou i nadále komunikovat s ÚP ČR elektronicky. Osobní návštěva tak není vždy nutná. Úřad práce ČR doporučuje všemklientům, aby zasílali své dokumenty například prostřednictvím datové schránky.

Úřední hodiny od pondělí 12.10.2020:

  • Pondělí – 8.00 – 13.00 hod.
  • Středa – 8.00 – 13.00 hod.
  • Út, Čt, Pá – na objednání

Více informací v této tiskové zprávě.

Organizace výuky ZŠ Rychvald vzhledem k opatření vlády

Organizace výuky ZŠ Rychvald vzhledem k opatření od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

  1. stupeň
  • výuka probíhá podle stálého běžného rozvrhu ve škole
  • je zrušeno plavání
  • zrušen zpěv
  • školní družina funguje bez omezení
  • školní jídelna funguje bez omezení
  • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

2. stupeň

• je zrušeno odpolední vyučování (odpadá 7. vyučovací hodina v pondělí i středu)
12. 10. – 16. 10. probíhá ve škole výuka 7. ABC, 9. AB
12. 10. – 16. 10. výuka 6. ABC, 8. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
19. 10. – 23. 10. probíhá ve škole výuka 6. ABC, 8. AB
19. 10. – 23. 10. výuka 7. ABC, 9. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY JE ŽÁK POVINEN SE VZDĚLÁVAT! Pokud se žák distanční výuky neúčastní, je nutné jej omluvit.
• zrušen zpěv
• omezena výuka TV
• školní jídelna pro žáky, kteří se účastní výuky ve škole, funguje bez omezení
• VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE BUDE PROBÍHAT DO JÍDLONOSČŮ
OD 11:15 – 11:45, pokud obědy nebude žák odebírat, je nutné je ODHLÁSIT (preferujte, prosím odhlašování přes e-stravu)
• prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.